Faktúry

6861224925Fa. 2017090620Došlé faktúry zo 4.7.2017Fa. 2017050348Fa. 2017040271Faktúry z 3.2.2017

Faktúry zo 6.2.2017

FV-508_2017

Telekom_faktura _pdf_1179319603_2017_01

Došlé faktúry zo 7.2.2017

Verejno prospešné služby Snina_170100008

Došlé faktúry z 8.2.2017

Došlé faktúry z 9.2.2017

6861116784

Došlé faktúry z 13.2.2017

Došlé faktúry z 15.2.2017

Došlé faktúry z 15.2.2017

Došlé faktúry zo 17.2.2017

faktúry január

faktúry február 2017

Došlé faktúry z 20.2.2017

Došlé faktúry z 21.2.2017

Došlé faktúry z 22.2.2017

Došlé faktúry z 23.2.2017

Došlé faktúry z 24.2.2017

Došlé faktúry z 24.2.2017

Došlé faktúry z 27.2.2017

Došlé faktúry z 28.2.2017

Došlé faktúry z 1.3.2017

Došlé faktúry z 2.3.2017

FV2017010001

FV2017010002

FV2017010003

FV2017010004

FV2017010005

FV2017010006

FV2017010007

FV2017010008

FV2017010009

FV2017010010

FV2017010075

FV2017010078

FV2017020073

FV2017020074

FV2017020074

FV2017020076

FV2017020077

FV2017020079

FV2017020080

FV2017020081

FV2017020081

FV2017020082

FV2017020083

FV2017020084

FV2017020085

FV2017020086

FV2017020087

FV2017020088

FV2017020089

FV2017020090

FV2017020091

FV2017020092

FV2017020093

FV2017020094

FV2017020095

FV2017020096

FV2017020097

FV2017020097

FV2017020098

FV2017020099

FV2017020100

FV2017020101

FV2017020102

FV2017020103

FV2017020104

FV2017020105

FV2017020106

FV2017020107

FV2017020108

FV2017020109

FV2017020110

Došlé faktúry z 3.3.2017

Došlé faktúry z 3.3.2017 -2

6861123507

Došlé faktúry zo 6.3.2017

Došlé faktúry zo 7.3.2017

FV-7470_2017

Telekom_faktura _pdf_1179319603_2017_02

Došlé faktúry zo 7.3.2017

6861125506

Došlé faktúry z 10.3.2017

Došlé faktúry z 13.3.2017

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o

Došlé faktúry zo 14.3.2017

Fa 2017020111

Fa 2017020112

Fa 2017020113

Fa 2017020114

Fa 2017020115

Fa 2017020116

Fa 2017020117

Fa 2017020118

Fa 2017020119

Fa 2017020120

Fa 2017020121

Fa 2017020122

Fa 2017020123

Fa 2017020124

Fa 2017020125

Fa 2017020126

Fa 2017020127

Fa 2017020128

Fa 2017020129

Fa 2017020130

Fa 2017020131

Fa 2017020132

Fa 2017020133

Fa 2017020134

Fa 2017020135

Fa 2017020137

Fa 2017020142

Fa 2017030136

Fa 2017030138

fa 2017030139

Fa 2017030140

Fa 2017030141

Fa 2017030143

Fa 2017030144

Fa 2017030145

Fa 2017030146

Fa 2017030147

Fa 2017030148

Fa 2017030149

Fa 2017030150

Fa 2017030151

Fa 2017030152

Fa 2017030153

Fa 2017030154

Fa 2017030155

Fa 2017030156

Fa 2017030157

Fa 2017030158

Fa 2017030159

Došlé faktúry z 15.3.2017

Došlé faktúry zo 16.3.2017

Došlé faktúry z 20.3.2017

Fa 2017030160

Fa 2017030161

Fa 2017030162

Fa 2017030163

Fa 2017030164

Fa 2017030165

Fa 2017030166

Fa 2017030167

Fa 2017030168

Fa 2017030169

Došlé faktúry z 21.3.2017

Došlé faktúry z 22.3.2017

Došlé faktúry z 24.3.2017

Došlé faktúry z 27.3.2017

Došlé faktúry z 29.3.2017

Došlé faktúry z 30.3.2017

Došlé faktúry z 31.3.2017

Fa 2017030170

Fa 2017030171

Fa 2017030172

Fa 2017030173

Fa 2017030174

Fa 2017030175

Fa 2017030176

Fa 2017030178

Fa 2017030179

Došlé faktúry z 3.4.2017

6861134976

Došlé faktúry z 5.4.2017

Došlé faktúry zo 4.4.2017

Došlé faktúry zo 6.4.2017

FV-11746_2017

Telekom_faktura _pdf_1179319603_2017_03

Fa 2017030180

Fa 2017030181

Fa 2017030182

Fa 2017030183

Fa 2017030184

Fa 2017030185

Fa 2017030186

Fa 2017030187

Fa 2017030188

Fa 2017030189

Fa 2017030190

Fa 2017030191

Fa 2017030192

Fa 2017030193

Fa 2017030195

Fa 2017030194

Fa 2017030196

Fa 2017030197

Fa 2017030198

Fa 2017030199

Fa 2017030200

Fa 2017030201

Fa 2017030202

Fa 2017030203

Fa 2017030204

Došlé faktúry zo 7.4.2017

Došlé faktúry z 10.4.2017

Došlé faktúry z 12.4.2017

Došlé faktúry z 13.4.2017

Došlé faktúry z 18.4.2017

Došlé faktúry z 19.4.2017

Došlé faktúry z 24.4.2017

Došlé faktúry z 25.4.2017

Došlé faktúry z 26.4.2017

Došlé faktúry z 27.4.2017

Došlé faktúry zo 4.5.2017

Došlé faktúry z 28.4.2017

Došlé faktúry z 2.5.2017

Došlé faktúry z 3.5.2017

Došlé faktúry zo 4.5.2017

Fa. 2017030205

Fa. 2017030206

Fa. 2017030207

Fa. 2017030208

Fa. 2017030209

Fa. 2017030210

Fa. 2017030211

Fa. 2017030212

Fa. 2017030213

Fa. 2017030214

Fa. 2017030215

Fa. 2017030217

Fa. 2017030219

Fa. 2017030220

Fa. 2017030221

Fa. 2017030222

Fa. 2017030223

Fa. 2017030224

Fa. 2017030225

Fa. 2017030228

Fa. 2017040226

Fa. 2017040227

Fa. 2017040229

6861143435

Došlé faktúry z 5.5.2017

Došlé faktúry z 9.5.2017

Došlé faktúry z 10.5.2017

Došlé faktúry z 11.5.2017

Došlé faktúry z 12.5.2017

Došlé faktúry z 15.5.2017

Došlé faktúry z 18.5.2017

Došlé faktúry z 19.5.2017

Došlé faktúry z 22.5.2017

Došlé faktúry z 23.5.2017

Došlé faktúry z 24.5.2017

Došlé faktúry zo 4.5.2017

Došlé faktúry zo 16.5.2017

Došlé faktúry zo 17.5.2017

FV-15992_2017

Telekom_faktura _pdf_1179319603_2017_04

Fa. 2017040230

Fa. 2017040231

Fa. 2017040232

Fa. 2017040233

Fa. 2017040234

Fa. 2017040235

Fa. 2017040236

Fa. 2017040237

Fa. 2017040238

Fa. 2017040239

Fa. 2017040240

Fa. 2017040241

Fa. 2017040242

Fa. 2017040243

Fa. 2017040244

Fa. 2017040245

Fa. 2017040246

Fa. 2017040247

Fa. 2017040248

Fa. 2017040249

Fa. 2017040250

Fa. 2017040251

Fa. 2017040252

Fa. 2017040253

Fa. 2017040254

Fa. 2017040255

Fa. 2017040256

Došlé faktúry z 25.5.2017

Došlé faktúry z 26.5.2017

Došlé faktúry z 29.5.2017

Obj. 2017093

Obj. 2017095

Obj. 2017096

Obj. 2017097

Obj. 2017098

Obj. 2017099

Obj. 2017100

Obj. 2017101

Obj. 2017102

Obj. 2017102

Obj. 2017103

Došlé faktúry z 30.5.2017

Došlé faktúry z 31.5.2017

Došlé faktúry z 1.6.2017

Došlé faktúry z 2.6.2017

Fa. 2017040257

Fa. 2017040258

Fa. 2017040259

Fa. 2017040260

Fa. 2017040261

Fa. 2017040262

Fa. 2017040263

Fa. 2017040264

Fa. 2017040265

Fa. 2017040267

Fa. 2017040268

Fa. 2017040269

Fa. 2017040270

Fa. 2017040272

Fa. 2017040273

Fa. 2017040274

Fa. 2017040275

Fa. 2017040276

Fa. 2017040277

Fa. 2017040278

Fa. 2017040279

Fa. 2017040280

Fa. 2017040281

Fa. 2017040282

Fa. 2017040283

Fa. 2017040284

Fa. 2017040286

Fa. 2017040287

Fa. 2017040288

Fa. 2017040289

Fa. 2017040290

Fa. 2017040291

Fa. 2017050292

Fa. 2017050293

Fa. 2017050294

Fa. 2017050295

Fa. 2017050296

Fa. 2017050297

Fa. 2017050298

Fa. 2017050300

Fa. 2017050301

Fa. 2017050302

Fa. 2017050303

Fa. 2017050304

Fa. 2017050305

Fa. 2017050306

Fa. 2017050307

Fa. 2017050308

Fa. 2017050309

Fa. 2017050310

Fa. 2017050311

Fa. 2017050312

Fa. 2017050313

Fa. 2017050314

Fa. 2017050315

Fa. 2017050316

Fa. 2017050317

Fa. 2017050318

Fa. 2017050319

Fa. 2017050320

Fa. 2017050321

Fa. 2017050322

6861152396

6861153418

Došlé faktúry z 5.6.2017

Došlé faktúry z 8.6.2017

Došlé faktúry z 9.6.2017

Došlé faktúry zo 6.6.2017

Došlé faktúry zo 7.6.2017

FV-20324_2017

Telekom_faktura _pdf_1179319603_2017_05

Došlá faktúra z 9.6.2017

Došlá faktúra zo 14.6.2017

Došlé faktúry z 9.6.2017

Došlé faktúry z 12.6.2017

Došlé faktúry z 13.6.2017

Došlé faktúry zo 16.6.2017

Došlé faktúry zo 14.6.2017

Došlé faktúry z 19.6.2017

Došlé faktúry z 20.6.2017

Došlé faktúry z 21.6.2017

faktúra_1730532

Fa. 2017050348

Fa. 2017050349

Fa. 2017050350

Fa. 2017050351

Fa. 2017050352

Fa. 2017050353

Fa. 2017050354

Fa. 2017050355

Fa. 2017050356

Fa. 2017050357

Fa. 2017050358

Fa. 2017050359

Fa. 2017050360

Fa. 2017050361

Fa. 2017050362

Fa. 2017050363

Fa. 2017050365

Fa. 2017050366

Fa. 2017050373

fa. 2017050374

Fa. 2017060364

Fa. 2017060367

Fa. 2017060368

Fa. 2017060369

Fa. 2017060370

Fa. 2017060371

Fa. 2017060372

Fa. 2017060375

Fa. 2017060376

Fa. 2017060377

Fa. 2017060378

Fa. 2017060379

Fa. 2017060380

Fa. 2017060381

Fa. 2017060382

Fa. 2017060383

Fa. 2017060384

Fa. 2017060385

Fa. 2017060386

Fa. 2017060387

Fa. 2017060388

Fa. 2017060389

Fa. 2017060390

Fa. 2017060391

Fa. 2017060392

Fa. 2017060393

Fa. 2017060394

Fa. 2017060395

Fa. 2017060396

Fa. 2017060397

225779106

6861174798

Došlá faktúra z 13.7.2017

Došlá faktúra z 18.7.2017

Došlá faktúra z 26.7.2017

Došlá faktúra z 30.6.2017

Došlá faktúra zo 6.7.2017

Došlé faktúry z 1.8.2017

Došlé faktúry z 2.8.2017

Došlé faktúry z 3.7.2017

Došlé faktúry z 9.8.2017

Došlé faktúry z 10.7.2017

Došlé faktúry z 10.08.2017

Došlé faktúry z 11.7.2017

Došlé faktúry z 12.7.2017

Došlé faktúry z 19.7.2017

Došlé faktúry z 21.7.2017

Došlé faktúry z 24.7.2017

Došlé faktúry z 25.7.2017

Došlé faktúry z 26.6.2017

Došlé faktúry z 27.6.2017

Došlé faktúry z 28.6.2017

Došlé faktúry z 28.7.2017

Došlé faktúry z 30.6.2017

Došlé faktúry z 31.7.2017

Došlé faktúry zo 4.8.2017

Došlé faktúry zo 6.7.2017

Došlé faktúry zo 7.7.2017

Došlé faktúry zo 7.8.2017

FA VPS 323 az 397

FA VPS 323 az 478

Došlé faktúry zo 14.7.2017

Došlá faktúra z 18.7.2017

Došlé faktúry z 11.8.2017

Došlé faktúry z 15.8.2017

Došlé faktúry z 18.8.2017

Došlé faktúry z 19.7.2017

Došlé faktúry z 21.7.2017

Došlé faktúry z 21.8.2017

Došlé faktúry z 22.8.2017

Došlé faktúry z 23.8.2017

Došlé faktúry z 25.7.2017

Došlé faktúry z 25.8.2017

Došlé faktúry z 31.7.2017

Došlé faktúry zo 14.7.2017

Došlé faktúry zo 14.8.2017

Došlé faktúry zo 17.7.2017

E-2017-56515

ebill_1798919323

FA VPS 479 az 550

6861183773

Došlé faktúry z 5.9.2017

Došlé faktúry z 8.9.2017

Došlé faktúry z 11.9.2017

Došlé faktúry z 12.9.2017

Došlé faktúry z 13.9.2017

Došlé faktúry zo 4.9.2017

Došlé faktúry zo 6.9.2017

Došlé faktúry zo 7.9.2017

Došlé faktúry zo 14.9.2017

ebill_0799904369

FA VPS 551 až 619

Invoice_1840316008

Došlé faktúry z 2.10.2017

Fa. 2017090621

Fa. 2017090622

Fa. 2017090623

Fa. 2017090624

Fa. 2017090625

Fa. 2017090626

Fa. 2017090627

Fa. 2017090628

Fa. 2017090629

Fa. 2017090630

Fa. 2017090631

Fa. 2017090632

Fa. 2017090633

Fa. 2017090634

Fa. 2017090635

Fa. 2017090636

Fa. 2017090637

6861196150

Došlé faktúry z 2.10.2017

Došlé faktúry z 3.10.2017

6861196741

Došlé faktúry z 9.10.2017

Došlé faktúry z 10.10.2017

Došlé faktúry z 11.10.2017

Došlé faktúry z 12.10.2017

Došlé faktúry z 13.10.2017

Došlé faktúry z 18.10.2017

Došlé faktúry z 19.10.2017

Došlé faktúry z 20.10.2017

Došlé faktúry z 23.10.2017

Došlé faktúry zo 6.10.2017

Došlé faktúry zo 16.10.2017

Došlé faktúry zo 17.10.2017

ebill_4100942648

6861204961

Došlé faktúry z 2.11.2017

Došlé faktúry z 3.11.2017

Došlé faktúry z 24.10.2017

Došlé faktúry z 25.10.2017

Došlé faktúry z 27.10.2017

Došlé faktúry z 30.10.2017

Došlé faktúry z 31.10.2017

ebill_4102806359

Faktúra_1731726

FV-42671_2017

FA VPS 638 az 701

6861215126

Došlé faktúry z 1.12.2017

Došlé faktúry z 5.12.2017

Došlé faktúry z 8.11.2017

Došlé faktúry z 10.11.2017

Došlé faktúry z 13.11.2017

Došlé faktúry z 15.11.2017

Došlé faktúry z 16.11.2017

Došlé faktúry z 20.11.2017

Došlé faktúry z 21.11.2017

Došlé faktúry z 21.11.2017

Došlé faktúry z 24.11.2017

Došlé faktúry z 27.11.2017

Došlé faktúry z 28.11.2017

Došlé faktúry z 29.11.2017

Došlé faktúry zo 4.12.2017

FA VPS 701 až 791

6861215126

Došlé faktúry z 5.12.2017

Došlé faktúry z 8.12.2017

Došlé faktúry z 11.12.2017

Došlé faktúry z 12.12.2017

Došlé faktúry z 13.12.2017

Došlé faktúry z 15.12.2017

Došlé faktúry z 18.12.2017

Došlé faktúry z 19.12.2017

Došlé faktúry zo 4.12.2017

Došlé faktúry zo 6.12.2017

Došlé faktúry zo 7.12.2017

ebill_8104691441

FakturaEurovat

FV-47424_2017

FV-48567_2017

Došlé faktúry z 20.12.2017

Faktúra_1760035

Došlé faktúry z 29.12.2017

Došlé faktúry z 2.1.2018

FakturaEurovat 28122017

FV-52015_2017

Došlé faktúry – 9.1.2018

Došlé faktúry z 8.1.2018

Došlé faktúry z 9.1.2018

Došlé faktúry z 10.1.2018

Došlé faktúry z 11.1.2018

Došlé faktúry z 11.1.2018

Došlé faktúry z 12.1.2018

Došlé faktúry z 15.1.2018

Došlé faktúry z 19.1.2018

Došlé faktúry zo 4.1.2018

Došlé faktúry zo 16.1.2018

Došlé faktúry zo 17.1.2018

ebill_8200054129

FV-52015_2017

Fa. 2018010001

Fa. 2018010002

Fa. 2018010003

Fa. 2018010004

Fa. 2018010006

Fa. 2018010005

Fa. 2018010007

FA VPS 792 az 881

6861337628

6861338584

9000501803

Došlé faktúry z 5.10.2018

Došlé faktúry z 8.10.2018

Došlé faktúry z 9.10.2018

Došlé faktúry z 10.10.2018 – 2. časť

Došlé faktúry z 10.10.2018

Došlé faktúry z 11.10.2018

Došlé faktúry z 12.10.2018

Došlé faktúry z 15.10.2018

Došlé faktúry z 18.10.2018 – 2. časť

Došlé faktúry z 18.10.2018

Došlé faktúry z 19.10.2018

Došlé faktúry z 22.10.2018

Došlé faktúry zo 4.10.2018

Došlé faktúry zo 16.10.2018

Došlé faktúry zo 17.10.2018

ebill_8217976202

Invoice_1840400063