Zmluvy

Zmluva o vyk. zimnej údržby č. 03-ZÚ-2017Kúpna zmluva č. 01-2017-MKKúpna zmluva č. 01-2017-MKPríloha č. 3 k zmluve o dodávke elektrinyDodatok č. 1 k zmluve o poskyt. služieb 5-KNO-2016Kúpna zmluva – posypová soľ

Zmluva – Audit účt. závierky+Overenie výroč. správy za r. 2016

Zmluva o odbere a zhodnoc. odpadu + Obj. – POLYTRANS

Dodatky k zmluvám došlé 8.2.2017

Dodatok č. 3 k zmluve o poskyt. služieb 6-KO-2014

Zmluva o poskyt. služieb č. 1-KO-2017

Dodatky k zmluvám došlé 10.2.2017

Dodatok č. 2 k zmluve o poskyt. služieb 1-KO-2016

Zmluva o poskyt. služieb č. 2-KO-2017

Dodatky k zmluvám došlé 20.2.2017

Dodatok č. 2 k zmluve o poskyt. služieb 14-KO-2013

Dodatok č. 1 k zmluve o poskyt. služieb 5-KNO-2016

Dodatok č. 1 k zmluve o poskyt. služieb 24-KO-2016

Dodatok č. 3 k zmluve o poskyt. služieb 2-KO-2014

Dodatok č. 1 – Slovak Telekom

Zmluva o poskyt. služieb č. 4-KO-2017

Zmluva o poskyt. služieb č. 3-KO-2017

Dodatok č. 2 k zmluve o poskyt. služieb 3-KO-2015

Dodatok č. 1 k zmluve o úsch. veci 1-ÚV-2016

Zmluva o poskyt. služieb č. 5-KO-2017

Dodatok č. 1 k zmluve o poskyt. služieb 11-KO-2016

Zmluva o poskyt. služieb č. 6-KO-2017

-8859-2_Q_DOHODA_o_plnen=ED_povinnost=ED_opr=E1vnenej_osoby_pre_part_=_nera verejného sektora-zverejnenie

Kúpna zmluva – motorová nafta

Príloha č. 3 k zmluve o dodávke elektriny

Dodatok č. 4 k zmluve o poskyt. služieb 20-KO-2013

Zmluva o dielo – ITS SLOVAKIA, s.r.o., Snina

Kúpna zmluva – svietidla LED – III. etapa

Zmluva o poskyt. služieb č. 7-KO-2017

Kúpna zmluva – betónové výrobky, cement, zámk.dlažba, obrubník

Kúpna zmluva – BGU žľaby, železobetón.rúra

Kúpna zmluva – drvený kameň

Kúpna zmluva – elektroinštalačný materiál

Kúpna zmluva – elektromateriál pre futb.ihrisko s umelým povrchom

Kúpna zmluva – izolácia a odvodnenie futbal.ihriska s umelým povrchom

Kúpna zmluva – hutný materiál – ihrisko

Zmluva o dielo – SPORTECH CZ

Zmluva o vyk. zimnej údržby č. 01-ZÚ-2017

Kúpna zmluva – posypová soľ 2018

Rámcová zmluva – KOBIT-SK

Rámcova zmluva – REDOX SERVICES

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Zmluva o vyk. zimnej údržby č. 02-ZÚ-2017

Zmluva o vyk. zimnej údržby č. 04-ZÚ-2017

Zmluva o vyk. zimnej údržby č. 05-ZÚ-2017

Zmluva o vyk. zimnej údržby č. 06-ZÚ-2017

Zmluva o vyk. zimnej údržby č. 07-ZÚ-2017

Zoznam náj. zmlúv za r.2017-NC

Zoznam náj. zmlúv za r.2017-SC