Zmluvy

Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve – KooperativaZoznam zmlúv-vývoz a ulož. odpadu r. 2014Dodatok č. 1 ku KZ – MoneXy, s.r.o., BA

Rámcová dohoda – LUSARO

Rámcová kúpna zmluva – Pekáreň Ema

Rámcová zmluva – HANES Slovakia

Rámcová zmluva – KOBIT-SK

Rámcová zmluva – LMM group

Rámcová zmluva – REDOX SERVICES

Rámcová zmluva – RMR Slovensko

Zmluva o dielo – ITS SNINA

Zmluva o poskyt. služieb č. 1-KO-2019

Zmluva o vykon. zimnej údržby 5-ZÚ-2018

ZOZNAM dodávateľských zmlúv platných v r. 2011

ZOZNAM dodávateľských zmlúv platných v r. 2012

ZOZNAM dodávateľských zmlúv platných v r. 2013

ZOZNAM odberat. zmlúv uzatvorených v konkrétnom roku

ZOZNAM odberateľských zmluv platných v r. 2011

ZOZNAM odberateľských zmluv platných v r. 2012

ZOZNAM ZMLUV platných v roku 2011 s MsÚ Snina

ZOZNAM ZMLUV platných v roku 2011 s MsÚ Snina

ZOZNAM zmlúv s MsÚ Snina platných v roku 2013

Zoznam zmlúv-vývoz a ulož. odpadu r. 2013

Dod.zml. platné v r. 2015 uzatvorené v konkrétnom roku

Dod.zml. platné v r. 2016 uzatvorené v konkrétnom roku

Dod.zml. uzatvorené v konkrétnom roku 2014

Dod.zml. v plat. na dobu neurčitú r. 2016

Dod.zml. v plat. na dobu neurčitú r.2014

Dod.zml. v plat. na dobu neurčitú r.2015

Odber.zml. platné v r. 2015 uzatvorené v konkrétnom roku

Odber.zml. uzatvorené v konkrétnom roku 2014

Odber.zml. uzatvorené v konkrétnom roku 2016

Odber.zmluvy s platnosťou na dobu neurčitú r.2014

Odber.zmluvy s platnosťou na dobu neurčitú r.2015

Odber.zmluvy s platnosťou na dobu neurčitú r.2016

Zmluvy uzatvorené s mestom na určité obdobie r. 2016

Zmluvy uzatvorené s mestom na určité obdobie r.2014

Zmluvy uzatvorené s mestom na určité obdobie r.2015

Zmluvy uzatvorené s mestom Snina na dobu neurčitú r. 2016

Zmluvy uzatvorené s mestom Snina na dobu neurčitú r.2014

Zmluvy uzatvorené s mestom Snina na dobu neurčitú r.2015

Zoznam zmlúv-vývoz a ulož. odpadu r. 2015

Zoznam zmlúv-vývoz a ulož. odpadu r. 2016

Nájomné zmluvy 1-2019

Nájomné zmluvy 2-2019

Zmluva o poskyt. služieb – MŠ Budovateľská

Dodatok k mandátnej zmluve – DXa

Nájomné zmluvy 3-2019

Rámcová zmluva1 – SUPTRANS G.T.M

Rámcová zmluva2 – SUPTRANS G.T.M

Zmluva – SLOVGRAM

Zmluva o nájme NP č. 1-2019

Zmluva o nájme NP č. 2-2019

Zmluva o vykon. údržby VZ č. 3-VZ-2019

5. máj 2019 – SC

Zmluva na podnájom pozemku č. 3-2019

Zmluva o dielo – EUROVIA SK

Zmluva o nájme NP č. 1-2019-TIC v RO rybníky

Zmluva o nájme NP č. 5-2019

Dodatok č. 3 k Zmluve na podnájom pozemku č. 50-2014-Pr

Zmluva o nájme pozemku č. 2-2019

Kúpna zmluva – MB SERVIS

Zmluva o nájme NP č. 4-2019

Zmluva o nájme pozemku č. 4-2019

Dodatok k zmluve – IFOsoft Prešov

Zmluva o dielo – EUROVIA SK-asfaltovanie chodníkov a ciest

Kúpna zmluva – Zar. na likvidáciu buriny

Zmluva o akceptácii platobných kariet – VÚB BANKA

Zmluva o bežnom účte – VÚB BANKA

Zmluva o nájme NP č. 6-2019

Zmluva o vklade hotovosti-nočný trezor – VÚB BANKA

7. júl 2019 – SC

Zmluva o dielo č. 2-ZoD-2019 – SPOJSTAV

Potvrdenie-ASANÁCIA

Zmluva o investičnom úvere – ČSOB

Nájomne zmluvy SC, NC august 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 6-2019

Zmluva o nájme NP č. 8-2019

Zmluva o prekládke VN-Skládka – VSD KE

Kúpna zmluva č. 1-VO-2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme NP č. 6-2019

Zmluva o dočasnom nájme NP č. 13-2019

Zmluva o nájme NP č. 9-2019

Zmluva o nájme NP č. 10-2019

Zmluva o nájme NP č. 11-2019

Zmluva o zbere a sprostredkovaní likvidácie odpadu-Nemocnica Snina, s.r.o

Zmluva o nájme NP č. 14-2019

nájomné zmluvy SC, NC september 2019

Zmluva o nájme NP č. 16-2019

Servisná zmluva – STAVtech BA

Zmluva o nájme NP č. 15-2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

Nájomné zmluvy SC, NC október 2019

Zmluva o nájme NP č. 18-2019

Zmluva o nájme NP č. 17-2019

Zmluva o vykon. zimnej údržby č. 03-ZÚ-2019

Kúpna zmluva – ALRC, s.r.o., Košice

Zmluva o vykon. zimnej údržby č. 02-ZÚ-2019

Zmluva o vykon. zimnej údržby č. 07-ZÚ-2019

Zmluva o vykon. zimnej údržby č. 09-ZÚ-2019

Zmluva o nájme NP č. 19-2019

Zmluva o vykon. zimnej údržby č. 05-ZÚ-2019

Zmluva o vykon. zimnej údržby č. 06-ZÚ-2019

Zmluva o vykon. zimnej údržby č. 04-ZÚ-2019

Zmluva o nájme NP č. 20-2019

Zmluva o vykon. zimnej údržby č. 08-ZÚ-2019

Zmluva o dielo – Nadácia Pro Futura

Nájomné zmluvy SC, NC november 2019

Zmluva o vykon. zimnej údržby č. 08-ZÚ-2019

Zmluva o dočasnom nájme NP č. 22-2019

Zmluva o nájme NP č. 21-2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme NP č. 6-2019

Leasingová zmluva-ČSOB Leasing-KUBOTA

Zmluva o nájme NP č. 23-2019

Zoznam nájomných zmlúv december 2019 SC, NC