Fotogaléria

Ukončené projektyprejsť na fotogalériu

2015 – Chodník na ulici Jesenského
2015 – Oddychová zóna – Dom pokojnej staroby
2015 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – Sídliská I. a II.

2014 – Odstavná plocha na ulici Paláriková
2014 – Odstavná plocha na ulici Kukučínová
2014 – Odstavná plocha na ulici Vihorlatská

2013 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Snina – I. etapa
2013 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Snina – II. etapa
2013 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Snina – Topoľová alej
2013 – Fasáda Materská škola
2013 – Rekonštrukcie kaplniek na starom cintorínej
2013 – Kontajnerové stanoviská v medziblokových priestoroch

2011 – Rekonštrukčné práce verejných WC v centre mesta
2011 – Rekonštrukcia chodníka na ul. Sládkovičová a Perečínska
2011 – Sadbové úpravy námestia
2011 – Mobiliár RO Rybníky
2011 – Dlhé nad Cirochou – Rekonštrukcia Materskej škôlky – elektrorozvody
2011 – Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Ubľa, verejné osvetlenie.
2011 – Rekonštrukcia námestia Centrum – spevnené plochy.
2011 – Mobiliár námestie

2010 – Rekonštrukcia NN rozvodov na námestí Centrum
2010 – Rekonštrukcia chodníka na ul. Študenská – časť pri Družbe (12/2010)
2010 – Rekonštrukcia hromozvodov ZŠ Budovateľská (09/2010)
2010 – Generálna oprava kompaktora KTO 150 výmenným spôsobom (09/2010)
2010 – Rekonštrukcia pivničných priestorov starej polikliniky (október ´09 – marec ´10)
2010 – Stavebné a výkopové práce pri oprave teplovodných rozvodov na Sídlisku I. v Snine (09/2010)

2009 – Rekonštrukcia chodníka na ul. Študenská (október-november 2009)
2009 – Úprava detského ihriska na sídlisku Komenského (október 2009)
2009 – Rekonštrukcia chodníka na ul. Študenská-okolie Družby (september-október 2009)
2009 – Rekonštrukcia chodníka na ul. Podhorská (september-október 2009)
2009 – Výmena autobusových zastávok na 24 lokalitách mesta (leto 2009)
2009 – Úprava nemocničného parku a vybudovanie krytých zamykatelných odpadkových košov na biologický odpad v areáli nemocnice (leto 2009)

Rôzne fotografie – prejsť na fotogalériu
Vianočná výzdoba mesta Snina
Spoločnosť VPS Snina, s.r.o. pôsobila pri odstráňovaní škôd spôsobených povodnami v roku 2008.
Enviromentálna výchova (október 2009)

Na zamyslenie – prejsť na fotogalériu
Aj takto sa oslavoval Silvester v Snine…
Pri pokusoch o opravu verejného schodiska na sídlisku pri starom kine dochádzalo k okamžitému poškodzovaniu zo strany naších spoluobčanov.
Aj v súčasnosti dochádza k neustálemu vytváraniu tzv. „čiernych skládok“, ktoré musí VPS Snina stále odstráňovať. Aj takýto odpad, nami vytvorený, môžeme nájsť v okolí našich obydlí.
Chlieb
Stav okolo kontajnerov umiestnených v meste.
Neohľaduplnosť naších spoluobčanov k verejnému majetku a jeho poškodzovanie.

Mechanizmy prejsť na fotogalériu