Kontakty

Ing. Alušík Ján
riaditeľ VPS Snina
Mob.: 0918 817 877
Pevná link: 0577 623282, 0577 622594 (kl. 102)
Email: vps.snina@mail.t-com.sk

Ing. Sentelíková Katarína
sekretariát
Pevná link: 0577 622594 (kl. 101)
Email: svps.sekretariat@mail.t-com.sk

Škovran Zdeněk
vedúci ekonomicko-obchodného úseku
Mob.: 0908 983 337
Pevná link: 0577 622594 (kl. 103)
Email: svps.financie@mail.t-com.sk

Morochovič Pavol
vedúci výrobno-technického úseku
Mob.: 0918 180 605
Pevná link: 0577 622594 (kl. 104)
Email: svpsvyroba@mail.t-com.sk

Mgr. Mitro Matúš
ved. prevádzky komunáln.odpadu a čistenia mesta
Mob.: 0918 817 866
Pevná link: 0577 622594 (kl. 106)
Email: svps.odpad@mail.t-com.sk

Mihok Jozef
skládka kom.odpadov
Mob.: 0905 492443
Pevná link: 0577 658147

Ing. Guranič Ján
verejná zeleň
Mob.: 0918 674049
Pevná link: 0577 622594 (kl. 106)
Email: vpszelen@gmail.com

Bariliková Jana, Vielkievičová Marta
finančná účtareň
Pevná link: 0577 622594 (kl. 107)

Krivjančinová Jozefína
mzdová účtareň
Pevná link: 0577 622594 (kl. 108)
Email: svps.mzdy@mail.t-com.sk

Michalcová Anna, Milovčíková Anna
pokladňa a fakturácia
Pevná link: 0577 622594 (kl. 109)

Halamka Jozef, …
vrátnica
Pevná link: 0577 622594 (kl. 110)

Matusová Monika
stavebný výpočtár
Mob.: 0918 374 564
Pevná link: 0577 622594 (kl. 111)
svps.cesty@mail.t-com.sk

auto dielňa
Pevná link: 0577 622594 (kl. 112)

Pitlanič Jiří
dispečer dopravy
Mob.: 0905 492 440
Pevná link: 0577 622594 (kl. 113)
Email: vps.doprava@snina.sk

Ing. Čopíková Eva
ved. prevádzky Pohreb. – Dom smútku
Mob.: 0905 492 442
Pevná link: 0577 622166
Email: svps.cintorin@mail.telekom.sk

Balážová Eva
nájmy hrobových miest
Mob.: 0907 912 122

šoféri pohrebnej služby
Mob.: 0917 961 289

Priama linka a fax
0577 622183