Kontakty

riaditeľ VPS Snina
Mob.: 0918 817 877
Pevná linka: 0577 623282, 0577 622594 (kl. 102)
Email: vps.snina@mail.t-com.sk, riaditel@vpssnina.sk

Milovčíková Anna
sekretariát
Pevná linka: 0577 622594 (kl. 101)
Email: svps.sekretariat@mail.t-com.sk

Ing. Sentelíková Katarína
vedúci ekonomicko-obchodného úseku
Mob.: 0918 817 538
Pevná linka: 0577 622594 (kl. 103)
Email: svps.financie@mail.t-com.sk

Ing. Špánik Emil
vedúci výrobno-technického úseku
Mob.: 0918 180 605
Pevná linka: 0577 622594 (kl. 104)
Email: svpsvyroba@mail.t-com.sk

Mihok Jozef
ved. prevádzky komunáln.odpadu a čistenia mesta
Mob.: 0905 492 443
Pevná linka: 0577 622594 (kl. 106)
Pevná linka (skládka): 0577 658147
Email: svps.odpad@mail.t-com.sk

verejná zeleň
Mob.:
Pevná linka: 0577 622594 (kl. 106)
Email:

Boňková Katarína, Vielkievičová Marta
finančná účtareň
Pevná linka: 0577 622594 (kl. 107)

Krivjančinová Jozefína
mzdová účtareň
Pevná linka: 0577 622594 (kl. 108)
Email: svps.mzdy@mail.t-com.sk

Michalcová Anna, Mihoková Monika
pokladňa a fakturácia
Pevná linka: 0577 622594 (kl. 109)

Vrátnica
Pevná linka: 0577 622594 (kl. 110)

Matusová Monika
stavebný rozpočtár
Mob.: 0918 374 564
Pevná linka: 0577 622594 (kl. 111)
svps.cesty@mail.t-com.sk

Pitlanič Jiří
dispečer dopravy
Mob.: 0905 492 440
Pevná linka: 0577 622594 (kl. 113)
Email: vps.doprava@snina.sk

Ing. Čopíková Eva
ved. prevádzky Pohreb. – Dom smútku
Mob.: 0905 492 442
Pevná linka: 0577 622166
Email: svps.cintorin@mail.telekom.sk

šoféri pohrebnej služby pohotovosť
Mob.: 0917 961 289

Balážová Eva
nájmy hrobových miest
Mob.: 0907 912 122

Športová hala
Pevná linka: 057 762 2886

Fratinšek Hanc
Futbalový štadión

Mob.: 0905 527 524