Pracoviská

Verejnoprospešné služby Snina
Adresa     Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Tel.č.:       0577622594
Fax:          0577622183
E-mail: vps.snina@mail.t-com.sk
Vedúci výrobno-technického úseku:             Ing. Špánik Emil
Vedúci ekonomicko-obchodného úseku:     Ing. Sentelíková Katarína

Verejná zeleň
Vedúci:
Adresa:     Budovateľská 2202/10
Tel.č.:       0918 674 049
E-mail:     vpszelen@gmail.com

Pohrebníctvo
Vedúca:     Ing. Čopiková Eva
Adresa:     Budovateľská 3977 (nový cintorín)
Tel.č.:        0905 492 442, 0577 622166
E-mail:      svps.cintorin@mail.t-com.sk
Pohotovosť – šoféri pohrebnej služby: 0917 961 289

Komunálny odpad, čistenia mesta
Vedúca:     Mihok Jozef
Adresa:     Budovateľská 2202/10
Tel.č.:        0918 817 866
E-mail:      svps.odpad@mail.t-com.sk

Obslužné centrum, opravy komunikácií, verejné osvetlenie
Vedúci:
Adresa:     Budovateľská 2202/10
Tel.č.:        0918 374 564
E-mail:      svps.cesty@mail.t-com.sk

Prevádzka športových a rekreačných zariadení
Športová hala
Vedúci:
Adresa:     Vihorlatská 1426/14
Tel.č.:        057 762 2886
E-mail:
Futbalový štadión
Vedúci:     František Hanc
Adresa:     Pčolinská 2744/45
Tel.č.:        0905 527 524
E-mail: