Profil verejného obstarávateľa

Asfaltovanie Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta Snina

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1A Výkaz (format: .pdf)

Príloha č. 1B Výkaz (format: .zip/.xlsx)

Príloha č. 2 – Návrh min. zmluvných podmienok

 

Mulčovač

Výzva na predkladanie ponúk

Technická špecifikácia

Cenová ponuka k Výzve

Kúpna zmluva

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Dodávka osvetľovacích telies pre nasvetlenie miestnych komunikácií

Oznámenie o vyhlásení

Súťažné podklady

Zoznam vyradených uchádzačov

Informácia o výsledku

Oznámenie o výsledku VO

 

Osvetľovacie telesá pre mesto Snina II. etapa

Oznámenie o vyhlásení

Súťažné podklady

Formulár § 41

Splnenie podmienok účasti

Určenie komisie

Vyhlásenie komisie

Informácia o splnení povinnosti

Otváranie časti „Kritériá“

Informácie o výsledku

 

Dodávka univerzálneho kolesového traktora

Oznámenie o vyhlásení

Mandátna zmluva

 

Nákup dodávkového motorového vozidla kat. N1

Správa o zákazke

 

Nákup stavebného materiálu na výstavbu chodníka

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha 1 Základné identifikacné údaje

Príloha 2 Vzor Cenová ponuka k Výzve

Príloha 3 Návrh – Kúpna zmluva

Príloha 4 Súhlas so spracovaním osobných údajov

Príloha 5 Technické požiadavky

Správa podľa § 21 ods. 2

 

Nákup odvodňovacieho materiálu

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha 1 Základné identifikacné údaje

Príloha 2 Vzor Cenová ponuka k Výzve

Príloha 3 Návrh – Kúpna zmluva

Príloha 4 Súhlas so spracovaním osobných údajov

Správa podľa § 21 ods. 2

 

Svietidlá – LED

Súťažné podklady