Správu vykonávame každoročne v období od 15.3. do 31.10. Predaj a poskytovanie služieb na trhovisku je zabezpečený trhovým poriadkom. Na trhovisku môžu predávajúci predávať výrobky alebo poskytovať služby na základe povolenia mesta. Pred začatím predaja na predajnom stole sú povinní požiadať správcu trhoviska o povolenie, resp. pridelenie predajného miesta a zaplatiť poplatok. Sadzba za predajný stôl je určená podľa VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Predávajúci sú povinní označiť predajné miesto informačnou tabuľkou, na ktorej je uvedené ich meno, priezvisko (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) a predávaný tovar alebo poskytované služby zreteľne označiť cenou.

Na trhových miestach je povolený predaj týchto druhov výrobkov a potravín:

 • poľnohospodárske plodiny a výrobky (ovocie, zelenina, jedlé strukoviny, mak, orechy, zemiaky, struky kukurice, kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, ovocné stromčeky, vianočné stromčeky, čečina, semená rastlín),
 • spracované produkty z mlieka, obilia, zemiakov (lokše, pagáče, cestoviny, zemiakové placky, zemiakové špirály, šišky, palacinky, cukrovinky, syry),
 • potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení,
 • živé konzumné ryby, slepačie vajcia, včelí med a výrobky z medu, čerstvé huby, lesné plody
 • spotrebné výrobky (obuv, textil, galantéria, športové potreby, drogériový tovar, potreby pre domácnosť, papier, školské potreby, hračky, nábytok a bytové doplnky, elektronika, knihy a obrazy, mince, známky, platne, keramika, sklo, hračky, ozdobné vence, sviece a kahance),
 • ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové predmety, kreatívne predmety.

Na trhových miestach je povolené poskytovať tieto služby:

 • pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
 • brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
 • oprava dáždnikov,
 • oprava a čistenie obuvi,
 • kľúčové služby,
 • čistenie peria,
 • reklama, propagácia, prezentácia firmy, produktu a pod.,
 • maľovanie portrétov, fotografovanie,
 • detské zábavné hry,
 • prevádzkovanie umeleckých remesiel.

Čas predaja na trhovisku (v období od 15.3. do 31.10)

pondelok až piatok:          5:30 – 16:00

sobota:                           6:00 – 12:00

nedeľa a štátne sviatky:   zatvorené

Vedúci prevádzky: Ing. Emil Špánik

tel.: 0918 180 605, 057 7622594 (kl. 104)

e-mail: vyroba@vpssnina.sk