Dokumenty

OZNAMY

Rozpis termínov vývozu separovaného odpadu a zber oddelených zložiek komunálneho odpadu a oznámenie o zbere oddelených v meste Snina pre rok 2019

Rozpis termínov vývozu separovaného odpadu a zber oddelených zložiek komunálneho odpadu v meste Snina pre rok 2018

Oznámenie o zbere oddelených zložiek KO 2018

Oznámenie o zmene v zbere komunálneho odpadu z rodinných domov

Prospekt k projektu: „Rozšírenie separovaneho zberu v meste Snina“

CENNÍKY

Cenník pre obec Dlhé nad Cir.

Cenník pre obec Jalová

Cenník pre obec Kalná Roztoka

Cenník pre obec Modra nad Cir.

Cenník Snina – Nový cintorín

Cenník Snina – Starý cintorín

ĎALŠIE INFORMÁCIE

SPRÁVA O SEPARÁCII ZA ROK 2013

Správa o separácií za rok 2013

Správa o separácii za rok 2013 list č. 2.

Graf č. 1 Graf č. 2 Graf č. 3 Graf č. 4

ŠTATISTIKY

Priemerný počet zamestnancov za obdobie od 2015-2017

Informatívna správa o fungovaní spoločnosti v rokoch 2012-2016

Informatívna správa o fungovaní spoločnosti v rokoch 2008-2011

Prehľad o hospodárení v rokoch 2012-2016

Nákup investícií od roku 2008

Výkony VPS Snina 2008-2014

Graf – výkony VPS za roky 2008-2011

Nákup DM, tovaru a služieb

Plnenie Zmlúv o poskytovaní služieb na rok 2011

Odmeňovanie podľa Zákonníka práce a rozdelenie zamestnancov podľa stupňov náročnosti práce od 1.1.2015

Prehľad nákladov, výnosov a hospodárskych výsledkov

Priemerný počet zamestnancov za obdobie 2008-2014

Rozpočet VPS v rokoch 2005 – 2007

Vývoj nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku za 2013 (údaje v €)

Vývoj nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku za 2012 (údaje v €)

Vývoj nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku za 2011 (údaje v €)

Vývoj nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku za 2010 (údaje v €)

Vývoj nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku za 2009 (údaje v €)

Odpustenie nájmu 2012

Náklady na energie a spotreba za roky 2008-2016

Náklady na energie za roky 2008-2012

Odvody za odpad a spotreba mat. na zimnú údržbu