Ide o činnosti zahrňujúce starostlivosť o zelené plochy, kosenie trávnikov, obkášanie okrajov,  mulčovanie, prevzdušňovanie, prihnojovanie, polievanie, vykonávanie postrekov proti burine. Ďalej výsadba a starostlivosť o kvetinové záhony a mobilné nádoby, starostlivosť o dreviny – stromy, kry a živé ploty a starostlivosť o drevený mobiliár – lavičky, kvetináče, koše.

V prípade nepriaznivého počasia sa na tomto stredisku vyrábajú lavičkové dosky, na ktoré sa využíva drevná hmota z realizovaných výrubov. Konáre sa spracúvajú do podoby drevnej štiepky a ostatný biologicky rozložiteľný odpad, vzniknutý pri údržbe verejnej zelene, sa vyváža do RC BRO v Snine za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia.

Zoznam motorových vozidiel:

  • Zetor 7245 – traktor
  • Vlečka tr. Sts mv 2
  • Mercedes U 400 – cisterna
  • Kubota B 2530 – traktor
  • Citroën Jumper – valník
  • Kubota C 10 – traktor