racoviskoMenoKlap.MobilPevná linkaE-mail
Priama linka7622594
Fax a priama linka
ISDN
Vrátnica0915714709
KonateľBc. Ing. Lukáš Komarc102riaditel@vpssnina.sk
SekretariátAnna Milovčíková101sekretariat@vpssnina.sk
Vedúci ekonomicko-obchodného úsekuIng. Katarína Senteliková1030918917538financie@vpssnina.sk
Výrobno-technický úsek – majster prev. MK a VOMichal Popovič1040918180605vyroba@vpssnina.sk
Vedúci komunálneho odpadu a čistenia mestaSilvia Céreová1060905492443odpad@vpssnina.sk
Verejná zeleň (administratívny pracovník)Mgr. Michaela Vajdová1090918674049zelen@vpssnina.sk
Referent účtovníctva
Bc. Katarína Boňková
107
Mzdová učtáreňJozefína Krivjančinová1080918817877mzdy@vpssnina.sk
Pokladňa
Anna Michalcová
109
Stavebný vypočtárMonika Matusová1110918374564cesty@vpssnina.sk
Auto dielňa112
Dispečer dopravyTibor Tatič0917859489doprava@vpssnina.sk
SkladMonika Marcineková1130907523082sklad@vpssnina.sk
PohrebníctvoNON-STOP služba0917961289
Pohrebníctvo
Dom smútku
Ing. Eva Čopíková10509054924427622166cintorin@vpssnina.sk
Nájmy hrobových miestEva Balážová1050907912122hrobovemiesta@vpssnina.sk
Skládka komunálnych odpadov0915714717