Ide predovšetkým o činnosti súvisiace so správou, údržbou a opravou živičných a dláždených komunikácií (cesty, chodníky), odstavných plôch (parkoviská), spevnených plôch, námestí a iných verejných plôch vo vlastníctve mesta.

Opravujú sa poškodené časti cestných komunikácií, praskliny, trhliny a výtlky. V súčasnosti sa na tento účel využíva najmä trysková technológia, pri ktorej sa nastrieka asfaltová emulzia a kamenivo na poškodené miesto povrchu komunikácie. Následne sa opravený výtlk posype drveným kamenivom.  Pri tejto technológií nie je potrebné opravované miesto upravovať frézovaním, či zarezávať hrany, preto nevzniká zbytočný odpad. Navyše po ukončení procesu opravy je možné komunikáciu ihneď používať.

Okrem opráv cestných komunikácií sa realizujú ajrekonštrukcie chodníkov a odstavných plôch v jednotlivých lokalitách podľa požiadaviek mesta. Vymieňajú sa obrubníky, kladie sa zámková dlažba alebo asfaltový koberec. Na odstavné plochy sa využíva hlavne kladenie dlažby z vegetačných tvárnic.

Súčasťou prác sú aj opravy a údržba lávok, schodísk a rigolov, opravy a čistenie uličných vpustí, vrátane plošného čistenia po zimnom období. Taktiež kontrola a údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia, správa a údržba svetelných semaforov, oprava a údržba ochranných a vodiacich konštrukcií pre chodcov. Zabezpečujeme tiež údržbu pitných fontánok a fontány v centre mesta.

Zoznam techniky:

•    Vlečka tr. T5PS-H

•    Liaz 150, 261 – sklápač

•    N-Holland LB95B – nakladač

•    UNC 060 – nakladač

•    Valec vibr. Vvw3406

•    Nízkoplošina NP3 – príves

•    Kompresor Compair C30

•    Mercedes Benz 906BB35

Majster: Silvia Céreová

tel.: 0905 492 443

e-mail: vyroba@vpssnina.sk