Zber KO a SO sa realizuje z rodinných domov, bytových domov a podnikateľských subjektov. Zber sa vykonáva podľa platného harmonogramu, ktorý je uverejnený na stránke mesta, alebo aj na stránke VPS Snina, s. r. o. Koncom každého kalendárneho roka  je rozmiestnený do každej domácnosti rodinného domu. Komunálny odpad sa momentálne vyváža na skládku Papín. Triedený odpad sa zváža  do areálu VPS Snina, s. r. o. V separačných halách sa tento odpad dotrieďuje  a pripravuje sa ďalšiu expedíciu. Triedený odpad sa expeduje cez platnú  OZV (ENVI – PAK, a.s. BA) s ktorou ma mesto Snina zmluvu. Triedený odpad môžu občania priviesť aj individuálne do zberného dvora v stanovených hodinách pracovnej doby zberného dvora. Sú na to vyhradené kontajnery a strážna služba VPS Snina, s. r. o. usmerní, kde to má občan vyložiť.

Zoznam motorových vozidiel:

  • Man Faun Roto
  • Mercedes Axor NKR 130
  • Man Faun Roto 516
  • Man Faun Vario 516
  • Iveco Cargo Presco 15
  • Balcancar Drago – vys. vozík