Zber sa realizuje  z rodinných a bytových  domov  tak isto podľa naplánovaného, platného harmonogramu. BRO sa zváža do fermentačného zariadenia v areáli bývalého „Vihorlatu“ , tam sa spracováva, čiže fermentuje a vychádza z fermentora finálny výrobok, tzv. kompost, ktorý sa využíva na vyrovnávanie mestských, zelených plôch. Do areálu bývalého  „Vihorlatu“, resp. k fermentačnému zariadeniu majú prístup len pracovníci VPS Snina, s. r. o., ktorí odpad zvážajú a následne ho spracúvajú. Občania mesta tam povolený vstup nemajú. Občania mesta majú možnosť priviesť odpad (zeleň) na zberný dvor, kde je nato umiestnený  kontajner.

Zoznam motorových vozidiel:

  • N-Holland JH – traktor
  • Kramer 346 – kol. nákl.