Ide o činnosti pozostávajúce z vykonávania kontroly stavu verejného osvetlenia v celom meste, so spísaním nedostatkov a ich následným odstránením. Realizuje sa priebežná údržba, doplňovanie výbojok, tlmiviek, údržba rozvádzačov a káblových vedení. Odstraňujú sa bodové závady, zabezpečuje sa výmena výstroje stĺpov verejného osvetlenia.

Súčasťou prác je aj prestavovanie časov zapínania a vypínania verejného osvetlenia podľa potreby či aktuálnej situácie v meste.

Okrem údržby a bežných opráv prechádza verejné osvetlenie v meste rozsiahlou rekonštrukciou. Začalo sa s ňou už v roku 2012 a pokračuje sa postupne po jednotlivých etapách.  Menia sa podzemné káblové rozvody, rozvádzače, poškodené stožiare a staré typy svietidiel sa nahrádzajú novými s technológiou LED. V rámci rekonštrukcie sa nezabúda ani na prisvetlenie priechodov pre chodcov.

Vykonáva sa tiež montáž a demontáž vianočnej a novoročnej výzdoby mesta. Svetelná výzdoba pozostáva z osvetlenia hlavného stromčeka na námestí, fontány, ďalších stromčekov v jednotlivých častiach mesta a svetelných dekorácií stĺpov a lámp.

Zabezpečujeme tiež elektrické prípojky pre akcie organizované mestom napr. trhy, festivaly a pod.

Zoznam techniky:

•    Avia A 31, MP 13,2

•    Multicar M 25, MP 10

Majster: Silvia Céreová

tel.: 0905 492 443

e-mail: vyroba@vpssnina.sk