V Snine máme v súčasnosti osem detských ihrísk a jedno skateboardové ihrisko. Staré ihriská v priestorochmedzi bytovými domami boli odstránené pre ich nefunkčnosť a nespĺňanie prísnych bezpečnostných noriem.

Detské ihriská sú určené pre deti do 14 rokov. Deti do 6 rokov môžu používať ihriská len v sprievode dospelej osoby, deti do 3 rokov pod dohľadom dospelej osoby. Na ihriskách boli použité certifikované herné prvky, prevažne v kombinácii drevo a plast. Sú tam sklolaminátové šmykľavky, lezecké siete, hojdačky, kolotoče, domčeky, preliezačky a pod. Povrch hernej plochy je vysypaný kamienkami. Areál každého detského ihriska je oplotený.

Zoznam detských ihrísk:

Detské ihrisko Ul. Pčolinská

Detské ihrisko Ul. Svätoplukova

Detské ihrisko Ul. Partizánska

Detské ihrisko Ul. 1. mája

Detské ihrisko Ul. študentská

Detské ihrisko Ul. Komenského

Detské ihrisko pri supermarkete BILLA

Detské ihrisko vo Vihorlatskom parku

Okrem detských ihrísk máme v Snine aj skateboardové ihrisko. Bolo postavené v roku 2008 v malej časti Vihorlatského  parku, v roku 2014 prešlo kompletnou rekonštrukciou. Výber prvkov a ich usporiadanie bolo zrealizované na základe návrhu samotných skateboardistov. V súčasnosti slúži ako účelové zariadenie pre voľnočasové aktivity mládeže. Skateboardové ihrisko je voľne prístupné, bez oplotenia. Vstup je len na vlastnú zodpovednosť a je potrebné chrániť si hlavu prilbou.

Vedúci prevádzky: Ing. Emil Špánik

tel.: 0918 180 605, 057 7622594 (kl. 104) e-mail: vyroba@vpssnina.sk

Vihorlatský park

Detské ihrisko - 1.mája

Študenstká

Strojárska ul. Centrum

Skateboardové ihrisko

Komenského