Číslo faktúry Odberateľ Popis fakturovaného plneniaSuma  Dátum vyhotoveniaDátum zverejneniaPríloha
 NázovSídloIČO s DPHbez DPH  
20230228Bučková Martapohrebné služby145,0011.04.202314.04.2023
20230229MOPS PRESSStrojárska 4410, 069 01 Snina36471267prenájom plošiny234,7811.04.202314.04.2023
20230230HARMEN s.r.o.Strojárska 4463, 069 01 Snina47396881vývoz z VKK375,2211.04.202314.04.2023
20230231Mestský sociálny podnik Snina s.r.o.Budovateľská 4165/9, 069 01 Snina52532810vyloženie kamiónu55,0811.04.202314.04.2023
20230232Ivan Kapákhutnenie makadámu vibračným valcom160,1812.04.202314.04.2023
20230233JAS s.r.o.Budovateľská 2710/13, 069 01 Snina31673643vývoz odpadu z VKK818,5912.04.202314.04.2023
20230234BAUSKA s.r.o.Družstevná 147/20, 044 42 Rozhanovce46447156doklad k prijatej platbe240,0013.04.202314.04.2023
20230235Cooper Invest, s.r.o.Glaktická 12, 040 12 Košice50409671čistenie odvodňovacích ryn1014,8313.04.202314.04.2023
20230236BAUSKA s.r.o.Družstevná 147/20, 044 42 Rozhanovce46447156vývoz odpadu z VKK220,6013.04.202314.04.2023
20230237MOPS Žeriavy s.r.o.Partizánska 932, 067 81 Belá nad Cirochou51766710prenájom plošiny674,1214.04.202317.04.2023
20230238Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560doklad k prijatej platbe34000,0014.04.202317.04.2023
20230239Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560doklad k prijatej platbe3000,0014.04.202317.04.2023
20230240Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560doklad k prijatej platbe1800,0014.04.202317.04.2023
20230241Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560doklad k prijatej platbe12000,0014.04.202317.04.2023
20230242Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560doklad k prijatej platbe6000,0017.04.202321.04.2023
20230243VF Capital s.r.o.Strojárska 3993/91, 069 01 Snina44660405čistenie odpadov na autoumyvárke38,1818.04.202321.04.2023
20230244AUTOTEXPerečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK298,3018.04.202321.04.2023
20230245MOPS PRESSStrojárska 4410, 069 01 Snina36471267vývoz odpadu z VKK520,8718.04.202321.04.2023
20230246ZEOCEM, a.s.Prešovská 282/1, 094 34 Bystré 36457728zametanie v areály Zeocem a.s.515,8719.04.202321.04.2023
20230247SARO Slovakia s.r.o.Ventúrska 7, 811 01 Bratislava48136689prenájom kompaktora TANA1800,0019.04.202321.04.2023
20230248MOPS PRESSStrojárska 4410, 069 01 Snina36471267vývoz odpadu z VKK314,2620.04.202321.04.2023
20230249HIVANY s.r.o.1. mája 2049/1, 069 01 Snina46540423vývoz odpadu z VKK400,1820.04.202321.04.2023
20230250J&F Company s.r.o.Staničná 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby741,4021.04.202324.04.2023
20230251Zápasnícky klub Vihorlat SninaPčolinská T-18, 069 01 Snina37872150prenájom športovej haly137,0224.04.202328.04.2023
20230252Cogan Ľubošorez suchých konárov37,7824.04.202328.04.2023
20230253Eva Dudášovánaloženie a odvoz odpadu71,8024.04.202328.04.2023
20230254Vladimír Pavlis – SILVAPPuškinová 1, 066 01 Humenné34819045užívanie nebyt. priestorov v budove VPS87,0024.04.202328.04.2023
20230255Ivan Kolcun – mlMieru 570/27, 067 61 Stakčín34821716odpredaj plechu801,0025.04.202328.04.2023
20230256Centrum sociálnych služieb Dúbrava 41, 067 73 Dúbrava695467vývoz odpadu z VKK946,5125.04.202328.04.2023
20230257Ivan Kolcun – mlMieru 570/27, 067 61 Stakčín34821716odpredaj plechu246,6025.04.202328.04.2023
20230258Polaček Peterpoužitie traktora23,9026.04.202328.04.2023
20230259Buhaj Jánodpredaj obrubníkov24,0028.04.202302.05.2023
20230260ARTMIE, spol s.r.o.Strojárska 603/85, 069 01 Snina36731684vývoz odpadu z VKK227,9828.04.202302.05.2023
20230261AUTOTEXPerečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK412,3028.04.202302.05.2023
20230262Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560vývoz odpadu z VKK – kostrubaň1527,7228.04.202302.05.2023
20230263GYMNÁZIUMŠtudentská 4, 069 01 Snina161179prenájom ŠH – krúžková činnosť45,0028.04.202302.05.2023
20230264GYMNÁZIUMŠtudentská 4, 069 01 Snina161179prenájom ŠH – telesná výchova199,9828.04.202302.05.2023
20230265Cirkevné centrum voľného časuNámestie Jána Pavla II 2059, 069 01 Snina37944827prenájom priestorov v ŠH58,5128.04.202302.05.2023
20230266Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560prenájom priestorov v ŠH156,0228.04.202302.05.2023
20230267METRONEX s.r.o.Rybnícka 2709, 069 01 Snina36477109prenájom priestorov v ŠH – florbal195,0328.04.202302.05.2023
20230268Behajmespolu, o.z.Nad Cirochou 2339/40, 069 01 Snina52919412sprístupnenie el. prúdu118,2828.04.202302.05.2023
20230269Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560správa, údržba a tvorba verejnej zelene 0,0028.04.202302.05.2023
20230270Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560správa, údržba a tvorba verejnej zelene0,0028.04.202302.05.2023
20230271Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560správa, údržba a opravy miestnych komunikácií v Snine0,0028.04.202302.05.2023
20230272Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560správa, údržba a opravy miestnych komunikácií v Snine6149,3528.04.202302.05.2023
20230273ENVI-PAK, a.s.Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava35858010kalendáre zvozov 2500 ks300,0028.04.202302.05.2023
20230276Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560oprava kontajnerových stojísk 4/2023603,1328.04.202302.05.2023
20230277Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560zimná údržba pozemných komunikácií, chodníkov a verej. priestranstiev v meste Snina398,2828.04.202302.05.2023
20230278Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560prenájom sanitárneho kontajnera WC676,3128.04.202302.05.2023
20230279Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560správa hnuteľného a nehnuteľného majetku 4/20237333,3328.04.202302.05.2023
20230280WoodCutter´ s Group s.r.o.Studentská 2048/41, 069 01 Snnina50854992prenájom ŠH 4/2023904,3702.05.202303.05.2023
20230281Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560verejné wc 4/20231437,1402.05.202303.05.2023
20230282Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560údržba nového cintorína1550,0002.05.202303.05.2023
20230283Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560údržba starého cintorína3900,0002.05.202303.05.2023
20230284ENVI-PAK, a.s.Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 235858010služba triedeného zberu19099,3703.05.202304.05.2023
20230285Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560pristavenie VKK – upratovanie aktivač. pracovníci275,5202.05.202304.05.2023
20230286Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560nakladanie s komunálnym odpadom v Snine 4/202321,168,5002.05.202304.05.2023
20230287Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560čistenie mesta Snina 4/20233358,5502.05.202304.05.2023
20230288Úrad pre dohľad nad zdravot. starostlivosťouŽellová 2, 829 24 Bratislava30796482prevoz mŕtvych tiel312,0028.04.202304.05.2023
20230289Tomahogh Tomášvalcovanie makadámu33,6103.05.202304.05.2023
20230290Ministerstvo vnútra SRPribinová 2, 812 72 Bratislava151866prevoz na pitvu211,7503.05.202304.05.2023
20230291Ministerstvo vnútra SRPribinová 2, 812 72 Bratislava151866prevoz na pitvu234,1203.05.202304.05.2023
20230292Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560poplatok za uloženie na skládku KO5520,0404.05.202305.05.2023
20230293Blaško Mariánprenájom priestorov v budove VPS15,0004.05.202305.05.2023
20230294Ing. Suchanič Jaroslavprenájom priestorov v budove VPS60,0004.05.202305.05.2023
20230295Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560správa údržba a tvorba verejnej zelene 4/20239088,0309.05.202312.05.2023
20230296Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560správa údržba a tvorba verejnej zelene 4/20238927,3309.05.202312.05.2023
20230297Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560práce na stavbe „Cintorín Snina 2. Etapa A“14695,,8309.05.202312.05.2023