Číslo faktúry Odberateľ Popis fakturovaného plneniaSuma Dátum vystaveniaDátum zverejneniaPríloha
 NázovSídloIČO s DPHbez DPH  
2022080428SARO Slovakia s.r.o.Ventúrska 7, 811 01 Bratislava48136689prenájom kompaktora TANA E260 8/20221800,0004.08.202208.08.2022
2022080429Buzassiová Emíliavývoz odpadu z VKK335,7908.08.202212.08.2022
2022080430Telvák Milanvývoz odpadu z VKK175,6108.08.202212.08.2022
2022080431MOPS PRESS s.r.o.Strojárska 4410, 069 01 Snina36471267vývoz odpadu z VKK409,9710.08.202212.08.2022
2022080432AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK441,0910.08.202212.08.2022
2022080433Mesto Snina Mestský úradStrojárska 2060/9500323560osadenie spomaľovacieho pruhu Ul. Dobrianskeho 595,3511.08.202212.08.2022
2022080434Soukup Antonpohrebný tovar, pohrebné služby902,4011.08.202212.08.2022
2022080435ALLMEDICAL s.r.o.Popradská 7, 040 11 Košice36687162údržba verejnej zelene38,3212.08.202215.08.2022
2022080436Mária Škubová vývoz odpadu z VKK335,7715.08.202219.08.2022
2022080437ÚDRŽBYT, s.r.o.Budovateľská 2204, 069 01 Snina31684611použitie kamery v kanalizačnom potrubí84,0015.08.202219.08.2022
2022080438TOPSTAV, s.r.o.kpt. Nálepku31692648vývoz odpadu z VKK1011,3219.08.202225.08.2022
2022080439AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK467,2819.08.202225.08.2022
2022080440Keleš Romanvývoz odpadu z VKK229,1019.08.202225.08.2022
2022080442SARO Slovakia s.r.o.Ventúrska 7, 811 01 Bratislava48136689poistné kompaktora TANA 03.09.2022 – 02.12.2022534,6023.08.202225.05.2022
2022080443Mesto Snina Mestský úradStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vyúčtovanie pohrebu1461,9023.08.202225.08.2022
2022080444Rekos spol. s.r.o.Perečínska 4511, 069 01 Snina31704069vykládka kamiónu na SOŠ ul. Sládkovičová147,8625.08.202226.08.2022
2022080445Cirkevná spojená školaŠvermová 10, 069 01 Snina37796046odvoz odpadu vozidlom SV993BJ19,7525.08.202226.08.2022
2022080446Pozemné stavby Michalovce s.r.o.Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce46073019vývoz odpadu z VKK386,6325.08.202226.08.2022
2022080447Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vykonané práce pri správe a údržbe starého cintorína 8/20221250,0002.09.202207.09.2022
2022080448Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vykonané práce pri správe a údržbe nového cintorína 8/2022750,0002.09.202207.09.2022
2022080449Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prevádzka a prenájom sanitárneho kontajnera WC na tržnici 8/2022864,0002.09.202207.09.2022
2022080450Blaško Mariánprenájom nebytových priestorov 8/202215,0005.09.202207.09.2022
2022080451Ing. Suchanič Jaroslavprenájom nebytových priestorov60,0005.09.202207.09.2022
2022080452WoodCutter´ s Group s.r.o.Študentská 2048/41, 069 01 Snina50854992prenájom priestorov v ŠH 8/2022913,1005.09.202207.09.2022
2022080453Materská školaČsl. armády 1590, 069 01 Snina37873679odvoz zelene vozidlom SV993BJ53,9405.09.202207.09.2022
2022080454Mestské kultúrne a osvetové strediskoStrojárska 2060/95, 069 01 Snina 00323560prenájom kontajnera, stojanov, rozvádzača, elektrocentrály, vriec, prácu elektrikára, pomoc. pracovníkov, vývoz odpadu198,3907.09.202209.09.2022
2022080455Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa nehn. a hnut. majetku a údržby športových a rekreačných zariadení 8/202213652,4007.09.202209.09.2022
2022080456Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560„Rekonštrukcia miestnych kom. a chodníkov v meste Snina“ a práce s tým spojené 8/202223104,5808.09.202209.09.2022
2022080457ENVI-PAK, a.s.Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 235858010výkon služby triedeného zberu 8/202217392,7521.09.202223.09.2022
2022080458Technické služby mesta HumennéSninska 27/1018, 066 01 Humenné00186155odber a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kategórie 3, kat. č. 200108 8/20225602,8008.09.202223.09.2022
2022080459Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťouŽellová 2, 829 24 Bratislava30796482náklady súvisiace s prevozmi na pitvu 312,0008.09.202223.09.2022
2022080460Centrum sociálnych služiebDúbrava 41, 067 73 Dúbrava00695467vývoz objemného odpadu z VKK393,7608.09.202223.09.2022
2022080462Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vývoz odpadu z VKK lokalita Kostrubaň886,1008.09.202223.09.2022
2022080463Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vykonané práce pri nakladaní s odpadom v meste Snina 8/202221903,7708.09.202223.09.2022
2022080464Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560„Rekonštrukcia verejn. osvetlenia v meste Snina – okruh rozv. RVO 17 a RVO 39 a prisv. prechodu pre chodcov“ 8/202219339,1009.09.202223.09.2022
2022080465Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560„Rekonštrukcia verejn. osvetlenia v meste Snina – okruh rozv. RVO 17 a RVO 39 a prisv. prechodu pre chodcov“ 8/20221452,2909.09.202223.09.2022
2022080466Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560„Rekonštrukcia verejn. osvetlenia v meste Snina – okruh rozv. RVO 17 a RVO 39 a prisv. prechodu pre chodcov“ 8/2022225,2609.09.202223.09.2022
2022080467STAVANA s.r.o.Kukučínova 2041/2, 069 01 Snina47433931odvoz stavebnej sute z VKK 3176,8309.09.202223.09.2022
2022080468Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560čistenie miestných komunikácií a ver. priestranstiev v Snine 8/20227946,1609.09.202223.09.2022
2022080469Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prevádzkovanie verejných WC 8/20221302,4009.09.202223.09.2022
2022080470Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560poplatok za uloženie odpadu na skládku KO 8/20224817,3409.09.202223.09.2022
2022080471Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vykonané práce pri správe, údržbe a tvorbe verejnej zelene 8/202245124,3412.09.202223.09.2022
2022080472Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vykonané práce pri správe, údržbe a opravách miestných komunikácií a odst. plôch 8/2022271081612.09.202223.09.2022