Číslo faktúry Odberateľ Popis fakturovaného plneniaSuma  Dátum vyhotoveniaDátum zverejneniaPríloha
 NázovSídloIČO s DPHbez DPH  
20230475Saro Slovakia s.r.o.Ventúrska 7, 811 01 Bratislava48136689prenájom kompaktora Tana1800,0002.08.202304.08.2023
20230476Buhajová Milenaprenájom traktorovej vlečky + pom. prac.71,8004.08.202307.08.2023
20230477Ivan Kolcun – ml.Mieru 570/27, 067 61 Stakčín34821716odpredaj plechu182,0007.08.202310.08.2023
20230478AUTOTEXPerečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK260,2108.08.202310.08.2023
20230479Za záhradkárov – Štefánia Chimčákováoprava premostenia medzi garážmi a záhradk. oblasťou Dúbravka716,9008.08.202310.08.2023
20230480Peter Pristašpristavenie VKK103,6410.08.202311.08.2023
20230481Centrum voľného času1. mája 2533/12. 069 01 Snina37873733orez a +odvoz stromov35,2314.08.202318.08.2023
20230482WoodCutter´s Group s.r.o.Študentská 2048/4150854992kosenie pozemku + odvoz trávy591,9615.08.202318.08.2023
20230483AUTOTEXPerečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK279,3215.08.202318.08.2023
20230484caocao s.r.o.Športová 1293/24, 056 01 Gelnica54999219vývoz odpadu z VKK359,9615.08.202318.08.2023
20230485SARO Slovakia s.r.o.Ventúrska 7, 811 01 Bratislava48136689poistné komaktor TANA534,6015.08.202318.08.2023
20230486Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560doklad k prijatej platbe 34000,0017.08.202318.08.2023
20230487Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560doklad k prijatej platbe3000,0017.08.202318.08.2023
20230488Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560doklad k prijatej platbe1800,0017.08.202318.08.2023
20230489Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560doklad k prijatej platbe12000,0017.08.202318.08.2023
20230491AUTOTEXPerečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývod odpadu z VKK246,5621.08.202321.08.2023
20230492caocao s.r.o.Športová 1293/24, 056 01 Gelnica54999219vývod odpadu z VKK449,1421.08.202321.08.2023
20230493Tomahogh Tomášpristavenie a odvoz odpadu „Dni Tably“85,1522.08.202325.08.2023
20230494KODREFA s.r.o.Kolonica 134, 6761 Kolonica36511587vývoz odpadu z VKK565,1023.08.202325.08.2023
20230495J&F Company s.r.o.Staničná 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby55,0024.08.202325.08.2023
20230496J&F Company s.r.o.Staničná 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby47,5024.08.202325.08.2023
20230497Blaško Mariánprenájom nebyt. priestorov v budove VPS 8/202315,0025.08.202325.08.2023
20230498Ing. Suchanič Jaroslavprenájom nebyt. priestorov v budove VPS 8/202360,0025.08.202325.08.2023
20230499Nadácia Pro FutúraŠtudentská 1457, 069 01 Snina36150347kosenie areálu nadácie738,7925.08.202325.08.2023
20230500MOPS PRESSStrojárska 4410, 069 01 Snina36471267vývoz odpadu z VKK 412,5328.08.202231.08.2023
20230501TOPSTAV s.r.o.kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina31692648vývoz odpadu z VKK890,2730.08.202331.08.2023
20230502AUTOTEXPerečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK220,0630.08.202331.08.2023
20230503Základná škola ŠtudentskáŠtudentská 1446/9, 069 01 Snina36158755kosenie areálu ZŠ275,8730.08.202331.08.2023
20230504TOPSTAV s.r.o.kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina31692648vývoz odpadu z VKK473,6230.08.202331.08.2023
20230505Stredná odborná škola Sládkovičova 2723/120, 069 01 Snina37878247prenájom traktorovej vlečky39,0031.08.202331.08.2023
20230506Mestské kultúrne a osvetové strediskoStrojárska 2060/95, 069 01 Snina42089697pristavenie kontajnerov a vývoz odpadu – Pivný festival743,9931.08.202331.08.2023
20230507Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560osadenie chýbajúceho doprav. značenia Ul. Pčolinska 323,0031.08.202331.08.2023
20230508TOPSTAV s.r.o.kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina31692648vývoz odpadu z VKK503,0231.08.202304.09.2023
20230509Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vývoz odpadu z VKK z lokality Kostrubaň1095,9831.08.202304.09.2023
20230510Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560opr. kontajnerových stojísk 8/2023235,3431.08.202304.09.2023
20230511ALFA GREEN s.r.o.Zvončeková 8, 078 01 Sečovce48062766prenájom traktorových vlečiek195,0031.08.202304.09.2023
20230512Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellová 2, 829 24 Bratislava30796482prevozy na pitvu876,0031.08.2023
04.09.2023
20230513Ministerstvo vnútra SRPribinova 2, 812 72 Bratislava151866prevoz193,3731.08.202304.09.2023
20230514Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560oprava dopr. značenia Ul. Komenského – škodová udalosť291,4931.08.202304.09.2023
20230515Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560nakladanie s komunal. odpadom v meste Snina 8/202328342,8304.09.202304.09.2023
20230516Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560čistenie mesta Snina 8/20232624,4504.09.202308.09.2023
20230517Tomahogh TomášKollárova 2556/140, 069 01 Snina48308714prenájom elektr. rozvádzača180,0031.08.202308.09.2023
20230518Fall in s.r.o.Dobrianského 1555, 069 01 Snina51427460prenájom elektr. rozvádzača120,0031.08.202308.09.2023
20230519Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zrušenie vyhr. parkoviska Ul. Strojárska 30,0131.08.202308.09.2023
20230520Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560stavebné práce „Cintorín Snina 2. Etapa A“26618,3304.09.202308.09.2023
20230521Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa, údržba a tvorba verejnej zelene15076,2204.09.202308.09.2023
20230522Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa a údržba starého cintorína 8/20233900,0004.09.202308.09.2023
20230523Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa a údržba nového cintorína 8/20231550,0004.09.202308.09.2023
20230524ENVI-PAK a.s.Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 35858010služba triedeného zberu 8/202317392,7504.09.202308.09.2023
20230525Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prevádzkovanie verejných WC 8/20231482,3205.09.202311.09.2023
20230526Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prenájom sanitárneho kontajnera 8/20231207,0005.09.202311.09.2023
20230527Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560poplatok za uloženie odpadu na skládku KO 8/20236326,9206.09.202311.09.2023
20230528Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prefakturácia nákladov za opravu vozidla SV772AI1373,9207.09.202311.09.2023
20230529Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce na cintorínoch nad rámec mesačnej fakturácie2010,8507.09.202311.09.2023
20230530Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa, údržba a opravy miest. komunikácii 8/20231631,4107.09.202311.09.2023
20230531ENVI-PAK, a.s.Galvaniho 15/A35858010služba triedeného zberu 1. polrok 2023 48021,0708.09.202311.09.2023