Číslo faktúry Odberateľ Popis fakturovaného plneniaSuma Dátum vystaveniaDátum zverejneniaPríloha
 NázovSídloIČO s DPHbez DPH  
2022120674Saro Slovakia s.r.o.Ventúrska 7, 811 01 Bratislava48136689prenájom kompaktora TANA E260 12/20221800,0009.12.202213.12.2022
2022120678Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23161721prenájom Športovej haly29,9912.12.202213.12.2022
2022120679ÚDRŽBYT s.r.oBudovateľská 2204, 069 01 Snina31684611vývoz VKK501,5612.12.202213.12.2022
2022120680AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz VKK268,9812.12.202213.12.2022
2022120681Gymnázium Študentská 4, 069 01 Snina00161179prenájom telocvične 12/202244,9813.12.202216.12.2022
2022120682GymnáziumŠtudentská 4, 069 01 Snina00161179prenájom telocvične 12/2022224,9013.12.202216.12.2022
2022120683Vladimír Pavlis SILVA PPuškinová 1, 066 01 Humenné34819045nájomné a prevádzkové náklady automatu na teplé nápoje85,2013.12.202216.12.2022
2022120684Základná škola ŠtudentskáŠtudentská 1446/9, 069 01 Snina36158755odvoz konárov a lístia z areálu školy22,3415.12.202216.12.2022
2022120685Teplo GGE s.r.o.Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica36012424vývoz VKK287,1215.12.202216.12.2022
2022120686Cirkevnné centrum voľného časuNámestie Jána Pavla II č. 2059, 069 01 Snina37944827prenájom telocvične58,4815.12.202216.12.2022
2022120687TECHNOSTAV PLUS spol. s.r.o.Škultétyho 1945/10, 075 01 Trebišov44571267vývoz odpadu zVKK10,1520.12.202223.12.2022
2022120688Základná školaKomenského 2666/16, 069 01 Snina37873776výrub stromu30,3620.12.202223.12.2022
2022120689Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560výmena LED svietidiel513,7820.12.202223.12.2022
2022120690Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560osadenie spomaľovacieho prahu955,3620.12.202223.12.2022
2022120691 Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560dodanie a montáž košov na psie exkrementy2494,1220.12.202223.12.2022
2022120692Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560dodanie a montáž košov na separovaný odpad2540,0621.12.202223.12.2022
2022120693Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zrušenie vyhradeného parkoviska ZŤPS Ul. Vihorlatská26,9821.12.202223.12.2022
2022120694Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zrušenie vyhradeného parkoviska ZŤPS Ul. Komenského26,9821.12.202223.12.2022
2022120695Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prenájom sanitárneho kontjnera WC na tržnici v Snine 12/2022372,0021.12.202223.12.2022
2022120696Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa a údržba nového cintorína 12/2022750,0021.12.202223.12.2022
2022120697Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa a údržba starého cintorína 12/20221250,0021.12.202223.12.2022
2022120698Blaško Mariánprenájom nebytových priestorov 12/202215,0021.12.202223.12.2022
2022120699Ing. Suchanič Jaroslavprenájom nebytových priestorov 12/202260,0021.12.202223.12.2022
2022120700Ing. Marinič Pavolodpredaj vianočného stromčeka3,6521.12.202223.12.2022
2022120701LMM groupe s.r.o.Košická 52/A, 821 08 Bratislava50179896paušálny poplatok – zimná údržba 12/2022154,8021.12.202223.12.2022
2022120702Slovak Retail Projekt Epsilon k.s.Toryská 5, 040 11 Košice – mestská časť Západ47250623paušálny poplatok – zimná údržba 12/2022192,0021.12.202223.12.2022
2022120703Snina Energy, s.r.o.Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina46857249paušálny poplatok – zimná údržba 12/2022480,0021.12.202223.12.2022
2022120704COOP JEDNOTA Vranov n/T. Námestie slobody 79, 093 01 Vranov31737200paušálny poplatok – zimná údržba 12/202218,0021.12.202223.12.2022
2022120705Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vykonané práce pri správe, údržbe a tvorbe verejnej zelene 12/20223853,1622.12.202223.12.2022
2022120706Mesto Snina2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri čistení MK a ver. priestranstiev v meste Snina 11/2022 2277,8322.12.202223.12.2022
2022120707Obec PčolinéObecný úrad č. 121, 067 35 Pčolinné00323403prenájom vysokozdvižnej plošiny a zapojenie vianočnej výzdoby993,7022.12.202223.12.2022
2022120708Špitaliková Katarínaprenájom vysokozdvižnej plošiny a oprava odkvap. rýny18,8822.12.202223.12.2022
2022120709Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zimná údržba – pohotovosť 12/20223500,0028.12.202230.12.2022
2022120710Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560poplatok za uloženie odpadu na skládku KO 12/20225000,0028.12.202230.12.2022
2022120711Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa nehnuteľného a hnuteľného majetku a údržba športových a rekreačných zariadení 12/202210832,4028.12.202230.12.2022
2022120712Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri správe, údržbe a opravách verejného osvetlenia v Snine 12/20225517,2228.12.202230.12.2022
2022120713Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri správe, údržbe a opravách miestnych komunikácií a ods. plôch v Snine 12/20223516,6528.12.202230.12.2022
2022120714Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560čistenie miestnych komunikácií a verej. priestranstiev v meste Snina 12/20223918,4429.12.202230.12.2022
2022120715Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560oprava a údržba mostov a lávok v meste Snina – Palenčiarska1834,1229.12.202230.12.2022
2022120716Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560odvoz VKK z lokality Kostrubaň966,9429.12.202230.12.2022
2022120717Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prenájom nebytových priestorov v ŠH 12/202290,9729.12.202230.12.2022
2022120718Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zabezpečenie zimnej údržby pozem. komunikácií, chodníkov a verej. priestranstiev25272,5629.12.202230.12.2022
2022120719Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560doplatok k zimnej pohotovosti za rok 20223500,0029.12.202230.12.2022
2022120720Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560verejné WC náklady za 12/20221332,6529.12.202230.12.2022
2022120721Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práje pri nakladaní s odpadom v meste Snina 12/202222709,2829.12.202230.12.2022
2022120722METRONEX, s.r.o.Rybnická 2709, 069 01 Snina36477109prenájom športovej haly 12/2022155,9502.01.202309.01.2023
2022120723Tomahogh TomášKollarova 2556/140, 069 01 Sninaprenájom v ŠH 12/2022119,8602.01.202309.01.2023
2022120724Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560oprava kontajnerových stojísk 12/2022441,4202.01.202309.01.2023
2022120725ENVI-PAK, a.s.Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 235858010fakturujeme Vám vykonanie analýzy triedeného zberu360,0003.01.202309.01.2023
2022120726ARTMIE, spol s.r.o.Strojárska 603/85, 069 01 Snina36731684vývoz odpadu z VKK251,7403.01.202309.01.2023
2022120727AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK456,9303.01.202309.01.2023
2022120728Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.Ulič 96, 067 67 Ulič00492531vývoz odpadu z VKK278,4203.01.202309.01.2023
2022120729WoodCutter´ s Group s.r.o. Študentská 2048/41, 069 01 Snina50854992prenájom priestorov v ŠH 12/2022912,9203.01.202309.01.2023
2022120730J&F COMPANY s.r.o.Stanična 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby 741,4003.01.202309.01.2023
2022120731LIDL Slovenská republika v.o.s.Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava357993783zimná údržba pri predajni v Snine 12/2022756,8404.01.202309.01.2023
2022120732LMM groupe s.r.o.Košická 52/A, 821 08 Bratislava50179896zimná údržba v areály detskej polikliniky v Snine418,2004.01.202309.01.2023
2022120733LUXFACILITY MANAGEMENT, s.r.o.Prešovská cesta 31, 040 01 Košice36579769zimná údržba pri objekte Slovenskej pošty v Snine 12/2022817,2004.01.202309.01.2023
2022120734Juniper s.r.o.Saratovská 6/E, 841 02 Bratislava36365998zimná údržba pri objekte Oo PZ v Snine631,2004.01.202309.01.2023
2022120735Juniper s.r.o.Saratovská 6/E, 841 02 Bratislava36365998zimná údržba pri objekte Okres. úradu v Snine 12/2022720,0004.01.202309.01.2023
2022120736Slovak Retail Projekt Epsilon k.s.Toryská 5, 040 11 Košice – mestská časť Západ47250623zimná údržba pri troch nájomných jednotkách v meste Snina 12/2022626,4004.01.202309.01.2023
2022120737ALLMEDICAL s.r.o.Popradská 7, 040 11 Košice36687162zimná údržba v objekte Straej polikliniky v meste Snina 12/2022139,2004.01.202309.01.2023
2022120738COOP JEDNOTA Vranov n/T.Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou31737200zimná údržba pri objekte predajne 27,3604.01.202309.01.2023
2022120739Snina Energy, s.r.o.Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina46857249zimná údržba v areáli Vihorlatu v Snine 12/2022720,0005.01.202309.01.2023
2022120740KF SNINA, s.r.o.Sládkovičrova 2504/110, 069 01 Snina46800891zimná údržba pri objekte Záhradné centrum v Snine 12/202291,2005.01.202309.01.2023
2022120741Technické služby mesta HumennéSninska 27/1018, 066 01 Humenné00186155zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kategórie 3, 12/20223909,1605.01.202309.01.2023
2022120742ARTMIE, spol s.r.o.Strojárska 603/85, 069 01 Snina36731684zimná údržba pri objekte ARTMIE 12/2022126,6010.01.202313.01.2023
2022120743COOP Jednota Humenné s.p.Družstevná 24, 066 27 Humenné00169081zimná údržba pri predajni COOP Jednota OD Herkules 12/2022488,4010.01.202313.01.2023
2022120744Notax Consulting spol. s.r.o.Fidlikova 3, 066 01 Humenné36472166zimná údržba pri objekte Hotel Bystra 117,4310.01.202313.01.2022
2022120745DROBEC-Žeriavy s.r.o.Daľkovská 462/6, 069 01 Snina36512036zimná údržba pri objekte DROBEC-ŽERIAVY s.r.o.182,3410.01.202313.01.2023
2022120746ASEKOL s.r.o.Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava45602689odber vyzbieraných odpadov 1.10.2022 – 31.12.2022810,1210.01.202313.01.2023
2022120747ENVI-PAK, a.s.Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 235858010vykonanie služby triedeného zberu 12/202214088,1711.01.202313.01.2023
2022120748T.A.D. Snina, s.r.o.Gagarinova 1583/28, 069 01 Snina36510556zimná údržba v areáli T.A.D. Snina s.r.o.67,8611.01.202313.01.2023
2022120749Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zákonný poplatok za uloženie TuNo na skládke NO288,4015.01.202316.01.2023
2022120750CSM-STAVPriemyselná 91, 071 01 Michalovce36206016doprava asfaltobetónovej zmesy na chodníky + prevedené práce5026,06
15.01.2023
16.01.2023
2022120751KAHA-Asfalt s.r.o.Vinné 183, 072 31 Vinné54327075doprava asfaltov prevedené práce1809,7815.01.202316.01.2023