Číslo faktúry Odberateľ Popis fakturovaného plneniaSuma  Dátum vyhotoveniaDátum zverejneniaPríloha
 NázovSídloIČO s DPHbez DPH  
20230689SARO Slovakia s. r. o. Ventúrska 7, 811 01 Bratislava48136689prenájom kompaktora TANA1800,0006.12.202308.12.2023
20230690Slovak Retail Projekt Epsilon k.s.Toryská 5, 4011 Košice47250623paušálny poplatok zimná údržba192,0006.12.202308.12.2023
20230691LMM groupe s. r. o. Košická 52/A, 821 08 Bratislava50179896paušálny poplatok zimná údržba154,8006.12.202306.12.2023
20230692Snina Energy s. r. o. Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina46857249paušálny poplatok zimná údržba480,0006.12.202306.12.2023
20230693COOP Jednota VTNámestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou31737200paušálny poplatok zimná údržba80,4006.12.202306.12.2023
20230694Mesto SninaStrojárska 2060/95, Snina 069 0100323560paušálny poplatok zimná údržba4500,0007.12.202308.12.2023
20230695Vladimír Pavlis – SILVAPPuškinová 1, 066 01 Humenné34819045nájomné a prevádzkové náklady na užívanie nebyt. priestorov 88,2007.12.202308.12.2023
20230696Blaško Mariánprenájom nebytových priestorov15,0008.12.202308.12.2023
20230697Ing. Suchanič Jaroslavprenájom nebytových priestorov60,0008.12.202308.12.2023
20230698J&F Company s. r. o. Stanična 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby111,5008.12.202308.12.2023
20230699Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560výrub drevín Ul. Vihorlatska 1417/5104,4608.12.202308.12.2023
20230700AutotexPerečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz VKK280,0611.12.202311.12.2023
20230701ARTMIE spol. s. r. o. Strojárska 603/85, 069 01 Snina36731684vývoz VKK275,1011.12.202311.12.2023
20230702J&F Company s. r. o. Stanična 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby65,5011.12.202311.12.2023
20230703PROSERVIS Strážske s. r. o. Mierová 1305/101, 072 22 Strážske36727466vývoz VKK852,9711.12.202312.12.2023
20230704Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560výrub drevín na území mesta903,3112.12.202312.12.2023
20230705Obec Pčolinéč. 121, 067 35 Pčoliné323403zapojenie vianočnej výzdoby217,9112.12.202312.12.2023
20230706MOPS PRESSStrojárska 4410, 069 01 Snina36471267vývoz VKK433,2913.12.202314.12.2023
20230707AUTOTEXPerečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz VKK274,5213.12.202314.12.2023
20230708TOPSTAV s. r. o. kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina31692648vývoz VKK1287,5813.12.202314.12.2023
20230709Ivan Kolcun ml.Mieru 570/27, 067 61 Stakčín34821716odpredaj plechu304,2013.12.202314.12.2023
20230710Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prenájom sanitárneho kontajnera575,4714.12.202318.12.2023
20230711Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560výrub drevín stromolezeckou technikou na starom cintoríne545,4015.12.202318.12.2023
20230712Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560výrub drevín na starom cintoríne791,0615.12.202318.12.2023
20230713Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zrušenie parkoviska FO ZŤP/S30,0118.12.202318.12.2023
20230714Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560oprava snežných del1031,2419.12.202321.12.2023
20230715Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560oprava nadstavby FAUN SV675AX20143,2019.12.202321.12.2023
20230716Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560poplatok za uloženie na skládku 12/20236000,0019.12.202321.12.2023
20230717Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560nákup posypového materiálu16800,0019.12.202321.12.2023
20230718Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa, údržba a opravy miest. komunikácií 12/20231872,1520.12.202321.12.2023
20230719Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa, údržba a opravy verejného osvetlenia 12/20233356,2620.12.202321.12.2023
20230720Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560nakladanie s komunálnym odpadom 01.12 – 19.12.202332582,6620.12.202321.12.2023
20230721Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560čistenie mesta 01.12-18.12.20233614,4620.12.202321.12.2023
20230722Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zabezpečenie zimnej údržby pozemn. komunik., chodníkov a verejných priestranstiev 01.12. – 08.12.20236084,4020.12.202321.12.2023
20230723Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560opr. kontajnerových stojísk v meste901,4620.12.202321.12.2023
20230724AutotexPerečínska 2708, 069 01 Snina 35978601vývoz VKK258,7220.12.202321.12.2023
20230725Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prevádzkovanie verených WC 12/20231436,3520.12.202321.12.2023
20230726Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vývoz odpadu z VKK z lokality Kostrubaň 858,0521.12.202322.12.2023
20230727Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellová 2, 829 24 Bratislava30796482prevozy na pitvu1314,0031.12.202331.12.2023
20230728Obec PčolinéPčoliné 121, 067 35 Pčoliné00323403vývoz odpadu z VKK337,4231.12.202331.12.2023
20230729AUTOTEXPerečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK267,9031.12.202331.12.2023
20230730Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vývoz odpadu z VKK z lokality Kostrubaň253,3031.12.202331.12.2023
20230731ENVI-PAK, a.s.Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava35858010služba triedeného zberu 12/202314088,1731.12.202331.12.2023
20230732Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560poskytovanie služieb v súvislosti so zabezpečením čistenia mesta od 19.12 do 31.12.20231939,6831.12.202302.01.2024
20230733Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zabezpečenie zimnej údržby pozem. komunik., chodníkov a verejných priestrantiev 20.12-31.12.20233112,8031.12.202302.01.2024
2520230003Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560dobropis k fakt. 20230716 – popl. za ulož. odpadu 12/2023387,4831.12.202303.01.2024
20230734Forst Mach Company, s.r.o.Letná 45, 040 01 Košice47053666drevná štiepka832,0831.12.202303.01.2024
20230735TSC Cleaning, s. r. o. Ladislava Hudeca 2A, 974 01 Banská Bystrica51868661zimná údržba – pošta1812,3031.12.202303.01.2024
20230736ARTMIE, spol. s. r. o. Strojárska 603/85, 069 01 Snina36731684zimná údržba 756,8031.12.202303.01.2024
20230737LMM groupe s. r. o. Košiceá 52/A, 821 08 Bratislava50179896zimná údržba – detská poliklinika893,1631.12.202303.01.2024
20230738COOP Jednota Vranov n/T.Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou31737200zimná údržba277,6931.12.202303.01.2024
20230739Snina Energy s. r. o. Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina46857249zimná údržba432,0031.12.202304.01.2024
20230740Slovak Retail Projekt k.s.Toryská 5, 4011 Košice47250623zimná údržba Ul. Komenského 1621,6831.12.202304.01.2024
20230741Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560nakladanie s komunálnym odpadom12822,8431.12.202304.01.2024