Číslo faktúry Odberateľ Popis fakturovaného plneniaSuma  Dátum vyhotoveniaDátum zverejneniaPríloha
 NázovSídloIČO s DPHbez DPH  
20230081Proservis Strážske, s.r.o.Mierová 1305/101, 072 22 Strážske36727466vývoz odpadu z VKK522,0014.02.202317.02.2023
20230082J&F Company s.r.o.Staničná 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby111,5014.02.202317.02.2023
20230083AUTOTEXPerečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK277,5015.02.202317.02.2023
20230084ÚDRŽBYT s.r.o.Budovateľská 2204, 069 01 Snina31684611vývoz odpadu z VKK557,7415.02.202317.02.2023
20230085Harmen s.r.o.Strojárska 4463, 069 01 Snina47396881vývoz odpadu z VKK357,0815.02.202317.02.2023
20230086Nemocnica Snina Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina36509108vývoz stavebnej sute v areáli nemocnice443,6515.02.202317.02.2023
20230087SARO Slovakia s.r.o.Ventúrska 7, 811 01 Bratislava48136689prenájom kompaktora Tana1800,0015.02.202317.02.2023
20230088Coop Jednota HumennéDružstevná 24, 066 27 Humenné169081zimná údržba484,8015.02.202317.02.2023
20230089LUXFACILITY MANAGEMENT s.r.o.Prešovská cesta 31, 040 01 Košice36579769zimná údržba obj. Pošta1334,4015.02.202317.02.2023
20230090LMM groupe s.r.o.Košická 52/A, 821 08 Bratislava50179896zimná údržba detská poliklinika553,9215.02.202320.02.2023
20230091Coop Jednota HumennéDružstevná 24, 066 27 Humenné169081zimná údržba187,2015.02.202320.02.2023
20230092Coop Jednota Vranov n/T.Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou31737200zimná údržba27,3615.02.202320.02.2023
20230093Artmie, spol. s.r.o.Strojárska 603/85, 069 01 Snina36731684zimná údržba370,8015.02.202320.02.2023
20230094Snina Energy s.r.o.Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina46857249zimná údržba1080,0015.02.202320.02.2023
20230095Notax ConsultingFidlikova 3, 066 01 Humenné36472166zimná údržba118,8715.02.202320.02.2023
20230096Slovak Retail Projekt Epsilon k.s.Toryská 5, 4011 Košice47250623zimná údržba703,6815.02.202320.02.2023
20230097J&F Company s.r.o.Staničná 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby741,4015.02.202321.02.2023
20230098AutotexPerečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK286,6016.02.202321.02.2023
20230099LMM groupe s.r.o.Košická 52/A, 821 08 Bratislava50179896paušálny poplatok zimná údržba154,8027.02.202303.03.2023
20230100Coop Jednota Vranov n/T.Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou31737200paušálny poplatok zimná údržba18,0027.02.202303.03.2023
20230101Coop Jednota HumennéDružstevná 24, 066 27 Humenné169081paušálny poplatok zimná údržba124,8027.02.202303.03.2023
20230102Snina Energy s.r.o.Strojárska 4455/89A46857249paušálny poplatok zimná údržba480,0027.02.202303.03.2023
20230103Slovak Retail Projekt Epsilon k.s.Toryská 5, 4011 Košice47250623paušálny poplatok zimná údržba192,0027.02.202303.03.2023
20230104Ivan Kolcun-ml.Mieru 570/27, 067 61 Stakčín34821716odpredaj plechu507,2014.02.202303.03.2023
20230105Tomáš Tomahoghprenájom nebytových priestorov v ŠH30,1114.02.202303.03.2023
20230106SARO Slovakia s.r.o.Ventúrska 7, 811 01 Bratislava48136689poistné 534,6020.02.202303.03.2023
20230107WoodCutter´ s Group s.r.o.Študentská 2048/41, 069 01 Snina50854992prenájom nebyt. priestorov v ŠH881,4228.02.202303.03.2023
20230108ENVI-PAK, a.s.Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 235858010vyrovnanie za triedený zber, 2 polrok 202210065,1021.02.202303.03.2023
20230109Cirkevné centrum voľného časuNámestie Jána Pavla II. č. 2059, 069 01 Snina37944827prenájom nebyt. priestorov v ŠH84,5528.02.202303.03.2023
20230110Metronex, s.r.o.Rybnícka 2709, 069 01 Snina36477109prenájom nebyt. priestorov v ŠH227,6028.02.202303.03.2023
20230111Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prenájom nebyt. priestorov v ŠH192,3528.02.202303.03.2023
20230112GymnáziumŠtudentská 4, 069 01 Snina161179prenájom nebyt. priestorov v ŠH236,3128.02.202306.03.2023
20230113GymnáziumŠtudentská 4, 069 01 Snina161179prenájom nebyt. priestorov v ŠH – krúžková činnosť35,0128.02.202306.03.2023
20230114Zápasnícky klub Vihorlat SninaPčolinska T-18, 069 01 Snina37872150zápasenie – tréningový proces247,0428.02.202306.03.2023
20230115Zápasnícky klub Vihorlat SninaPčolinska T-18, 069 01 Snina37872150prenájom telocvične, hľadiska, šatne287,0328.02.202306.03.2023
20230116Teplo GGE Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica36012424vývoz popola303,1017.02.202306.03.2023
20230117Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560výrub drevín1030,6220.02.202306.03.2023
20230118Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560odvoz a likvidácia čiernej skládky1591,9120.02.202306.03.2023
20230119TOPSTAV, s.r.o.kpt. Nálepku 4090, 069 01Snina31692648vývoz odpadu z VKK586,3725.02.202306.03.2023
20230120DCL Partner, s.r.o.Kolonica 64, 067 61 Kolonica51697041vývoz odpadu z VKK499,6424.02.202306.03.2023
20230121Slovak Retail Projekt Epsilon k.s.Toryská 5, 040 11 Košice47250623zimná údržba198,0024.02.202306.03.2023
20230122LMM Groupe s.r.o.Košická 52/A, 821 08 Bratislava50179896zimná údržba138,4824.02.202306.03.2023
20230123COOP Jednota HumennéDružstevná 24, 066 27 Humenné169081zimná údržba121,2024.02.202306.03.2023
20230124LUXFACILITY MANAGEMENT, s.r.o.Prešovská cesta 31, 040 01 Košice36579769zimná údržba272,4024.02.202306.03.2023
20230125JANÁK, spol. s.r.o.Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina36482501prenájom plošiny211,9024.02.202306.03.2023
20230126D stav, s.r.o.Duklianská 644/15, 089 01 Svidník44274505vývoz odpadu z VKK297,3024.02.202306.03.2023
20230127Ing. Jozef Halamkaspílenie stromu55,7324.02.202306.03.2023
20230128J&F COMPANY s.r.o.Staničná 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby248,4024.02.202306.03.2023
20230129DCL Partner, s.r.o.Kolonica 64, 067 61 Kolonica51697041vývoz odpadu z VKK1943,9527.02.202306.03.2023
20230130Kamenárstvo Stakčínska 2750/14, 069 01 Snina10677909vývoz odpadu z VKK268,4027.02.202306.03.2023
20230131Centrum sociálnych služieb ZátišieČsl. armády 1594/5, 069 01 Snina00695432pohrebné služby + pohr. tovar889,0028.02.202306.03.2023
20230132ARTMIE spol. s.r.o.Strojárska 603/85, 069 01 Snina36731684vývoz odpadu z VKK262,9428.02.202307.03.2023
20230133AUTOTEX Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK1096,3328.02.202307.03.2023
20230134Mišková Annavýrub stromu153,7728.02.202307.03.2023
20230135Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vývoz kom. odpadu z VKK lokalita Kostrubaň1039,1928.02.202307.03.2023
20230136Juniper s.r.o.Saratovská 6/E, 841 02 Bratislava36365998zimná údržba – OO PZ631,2028.02.202307.03.2023
20230137Juniper s.r.o.Saratovská 6/E, 841 02 Bratislava36365998zimná údržba – Okr. úrad720,0028.02.202307.03.2023
20230141Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zabezpečenie zimnej údržby pozem. komunik. chodníkov a verej. priestranstiev 25630,9401.03.202307.03.2023
20230142Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560opr. kontajnerových stojísk431,0901.03.202307.03.2023
20230143Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560daňový doklad k prijatej platbe34000,0028.02.202307.03.2023
20230144Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560daňový doklad k prijatej platbe6000,0028.02.202307.03.2023
20230145Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560daňový doklad k prijatej platbe12000,0028.02.202307.03.2023
20230146Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560daňový doklad k prijatej platbe4000,0028.02.202307.03.2023
20230147Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560daňový doklad k prijatej platbe3000,0028.02.202307.03.2023
20230148Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560daňový doklad k prijatej platbe1800,0028.02.202307.03.2023
20230149Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560nakladanie s komunálnym odpadom v meste Snina 2/202319276,4428.02.202307.03.2023
20230150Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560čistenie mesta Snina 2/20233374,5728.02.202307.03.2023
20230151Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa a údržba nového cintorína1500,0028.02.202307.03.2023
20230152Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa a údržba starého cintorína3900,0028.02.202307.03.2023
20230153Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa, údržba a opravy miestnych komunikácii v Snine 2/20231300,6328.02.202307.03.2023
20230154Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa, údržba a opravy verejného osvetlenia v Snine 2/20236447,4228.02.202307.03.2023
20230155Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560paušálna čiastka zimnej pohotovosti 4500,0028.02.202308.03.2023
20230156ENVI-PAK, a.s.Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 235858010služba triedeného zberu 2/202314894,7828.02.202308.03.2023
20230157Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa, údržba a opravy miestnych komunikácii v Snine 2/20233309,1428.02.202308.03.2023
20230158Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prenájom sanitárneho kontajnera WC 2/2023336,0028.02.202308.03.2023
20230159Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560verejné WC1395,3528.02.202308.03.2023
20230160Blaško Mariánprenájom nebytových priestorov v budove VPS Snina s.r.o. 2/20235,0028.02.202308.03.2023
20230161Ing. Suchanič Jaroslavprenájom nebytových priestorov v budove VPS Snina s.r.o. 2/202360,0028.02.202308.03.2023
20230162Mesto SninaStrojárska 2060/9500323560správa hnuteľného a nehnuteľného majetku 2/20237333,3328.02.202308.03.2023
20230163Mesto SninaStrojárska 2060/9500323560poplatok za uloženie na skládku KO4157,9028.02.202308.03.2023
20230164Mesto SninaStrojárska 2060/9500323560refundácia nákladov na opravu teplovodných rozvodov2732,3228.02.202308.03.2023