Číslo faktúry Odberateľ Popis fakturovaného plneniaSuma Dátum vystaveniaDátum zverejnenia
 NázovSídloIČO s DPHbez DPH  
2021010052Detský Ados s.r.o.Dlhá 547/45, 067 61 Stakčín47003715prenájom pozemku469,9915.2.202117.2.2021
2021010051Ing. Jaroslav SuchaničZubnéprenájom nebytového priestoru60,0015.2.202117.2.2021
2021010050WoodCutter´s Group s.r.o.Študentská 2048/11, 069 01 Snina50854992prenájom priestorov647,8715.2.202117.2.2021
2021010049Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560poplatok za uloženie odpadu4177,2315.2.202117.2.2021
2021010048Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťouŽellova 2, 829 24 Bratislava30796482prevoz na pitvu156,0015.2.202115.2.2021
2021010047Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560odvoz odpadu z VKK733,1215.2.202117.2.2021
2021010046
MOPS PRESS s.r.o.Strojárska 4410, 069 01 Snina36471267použitie montážnej plošiny98,1015.2.202117.2.2021
2021010045Teplo GGE s.r.o.Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica36012424vývoz popolčeka222,007.2.202117.2.2021
2021010044Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560odvoz a likvidácia čiernej skládky269,0415.2.202117.2.2021
2021010043ENVI-PAK a.s.Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava35858010triedený zber18563,0815.2.202116.2.2021
2021010041BRIT-IZOL, s.ro.Hviezdoslavova 913/9, 067 08 Belá nad Cirochou50480219vývoz odpadu z VKK208,0011.2.202115.2.2021
2021010040VETSTAV s.r.o.Podhorská 1975/58, 069 01 Snina47332522vývoz odpadu z VKK886,7211.2.202115.2.2021
2021010039UNEX Slovakia, a.s. závod SninaStrojárska 4426, 069 01 Snina36762725vývoz odpadu z VKK680,8011.2.202115.2.2021
2021010038AUTOTEX s.ro.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK988,8011.2.202115.2.2021
2021010036Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560odvoz a uskladnenie nebezpečného odpadu346,8810.2.202111.2.2021
2021010035Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa, údržba a opravy verejného osvetlenia4466,649.2.202111.2.2021
2021010033Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa, údržba a opravy miestnych komunikácií182,009.2.202111.2.2021
2021010032J&F COMPANY s.r.o.Staničná 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby160,006.2.202111.2.2021
2021010031J&F COMPANY s.r.o.Staničná 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby215,001.2.202111.2.2021
2021010030Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev1848,008.2.202111.2.2021
2021010029Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa a údržba nového cintorína759,008.2.202111.2.2021
2021010028Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa a údržba starého cintorína696,308.2.202111.2.2021
2021010027Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zimná údržba36284,178.2.202111.2.2021
2021010026Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri nakladaní s odpadmi59125,008.2.202111.2.2021
2021010025Snina Energy, s.r.o.Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina46857249zimná údržba480,008.2.202110.2.2021
2021010024LMM groupe, s.r.o.Košická 52/A, 821 08 Bratislava50179896zimná údržba787,025.2.202110.2.2021
2021010023LIDL Slovenská republika, v.o.s.Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava35793783zimná údržba756,845.2.202110.2.2021
2021010022ALLMEDICAL, s.r.o.Popradská 7, 040 11 Košice36687162zimná údržba187,945.2.202110.2.2021
2021010021COOP Jednota Vranov n/T. spotrebné družstvoNámestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou31737200zimná údržba9,605.2.202110.2.2021
2021010020COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvoDružstevná 24, 066 27 Humenné00169081zimná údržba116,925.2.202110.2.2021
2021010019LUX – Košice, s.r.o.Prešovská 31, 040 01 Košice36579769zimná údržba519,145.2.202110.2.2021
2021010018Kepičová MagdalénaSninavyúčtovanie pohrebu1091,0027.1.202129.1.2021
2021010017Hulaj DanielSninavyúčtovanie pohrebu1384,5122.1.202129.1.2021
2021010016Grundza ŠtefanSninavyúčtovanie pohrebu1266,6622.1.202129.1.2021
2021010015ENVI-PAK, a.s.Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 235858010zberné kalendáre264,0020.1.202126.1.2021
2021010014Reinter, s.r.o.Fidlíková 5577/5, 066 01 Humennné46005218použitie montážnej plošiny150,4820.1.202126.1.2021
2021010013DROBEC – ŽERIAVY, s.r.o.Hurbanova 221, 069 01 Snina36512036vývoz odpadu z VKK233,6020.1.202126.1.2021
2021010012BRIT-IZOL, s.r.o.Hviezdoslavova 913/9, 067 08 Belá nad Cirochou50480219vývoz odpadu z VKK225,6020.1.202126.1.2021
2021010011MOPS PRESS, s.r.o.Strojárska 4410, 069 01 Snina36471267vývoz odpadu z VKK362,4020.1.202126.1.2021
2021010010HARMEN, s.r.o.Strojárska 4463, 069 01 Snina47396881vývoz odpadu z VKK540,8026.1.202126.1.2021
2021010009AUTOTEX, s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK408,0020.1.202126.1.2021
2021010008Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560likvidácia čiernej skládky182,3826.1.202126.1.2021
2020010007Ivan Kolcun-ml.Mieru 570/27, 067 61 Stakčín34821716odpredaj kovového šrotu235,9519.1.202122.1.2021
2020010006Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560montáž a dodanie košov na psie exkrementy714,9618.1.202122.1.2021
2020010005MUDr. Regec MariánSninaodpredaj obrubníkov48,0013.1.202122.1.2021
2021010004Gerboc PeterSninavývoz odpadu 31,7411.1.202113.1.2021
2021010003Mitro Ján Uličvyúčtovanie pohrebu401,4611.1.202113.1.2021
2021010002Kovačová SlávkaBelá nad Cirochouvyúčtovanie pohrebu563,1611.1.202113.1.2021
2021010001Hriš MichalSninavyúčtovanie pohrebu668,5611.1.202113.1.2021