Číslo faktúry NázovOdberateľ Popis fakturovaného plneniaSuma Dátum vystaveniaDátum zverejnenia Príloha
 SídloIČO s DPHbez DPH  
2023010001SARO Slovakia s.r.o.Ventúrska 7, 811 01 Bratislava48136689prenájom kompaktora TANA1800,0004.01.202309.01.2023
2023010002Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560paušálna čiastka pohotovosti zimnej údržby 1/20234500,0004.01.202309.01.2023
2023010003J&F Company s.r.o.Stanična 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby544,7012.01.202313.1.2023
2023010004AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK261,1212.01.202313.01.2023
2023010005J&F Company s.r.o.Stanična 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby797,9017.01.202320.01.2023
2023010006AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK268,4018.01.202320.01.2023
2023010007SUPTRSNS G.T.M. s.r.o.Stakčínska 755, 069 01 Snina36490580služby zametacím vozom 162,4813.01.202320.01.2023
2023010008J&F Company s.r.o.Stanična 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby139,0013.1.202320.01.2023
2023010009JAS, s.r.o.Budovateľská 2710/13, 069 01 Snina31673643vývoz odpadu z VKK563,0918.01.202320.01.2023
2023010010MOPS PRESS s.r.o.Strojárska 4410, 069 01 Snina36471267vývoz odpau z VKK472,5918.01.202320.01.2023
2023010011Hučková Sárapohrebné služby a pohrebný tovar471,8919.01.202320.01.2023
2023010012J&F Company s.r.o.Stanična 2648/2146796771pohrebné služby230,0023.01.202327.01.2023
2023010013DROBEC – ŽERIAVY s.r.o.Daľkovská 462/6, 069 01 Snina36512036vývoz odpadu z VKK318,2024.01.202327.01.2023
2023010014Teplo GGE s.r.o.Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica36012424odkrytie šachty – porucha na horúcovode87,8024.01.202327.01.2023
2023010015Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zmena dopravného značenia ZŤPS na Ul. 1. Mája 2056/860,2825.01.202327.01.2023
2023010016Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zmena dopravného značenia ZŤPS na Ul. Študentskej 2047/4060,2825.01.202327.01.2023
2023010017Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560výrub drevín Ul. Jilemníckého 1912/17104,4625.01.202327.01.2023
2023010018Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560výrub drevín Ul. Študentská 1471/34104,4625.01.202327.01.2023
2023010019Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560výrub drevín Ul. Komenského 2652/2104,4625.01.202327.01.2023
2023010020J&F Company s.r.o.Stanična 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby111,5025.01.202327.01.2023
2023010021Tomahogh TomášKollárova 2556/140, 069 01 Snina48308714prenájom nebytových priestorov45,4825.01.202327.01.2023
2023010022Obec Pčolinéobecný úrad č. 121, 067 35 Pčoliné00323403prenájom plošiny a odpojenie vianočnej výzdoby145,6825.01.202327.01.2023
2023010023Centrum sociálnych služieb &dúbrava 41, 067 73 Dúbrava00695467vývoz odpadu z VKK963,3726.01.202327.01.2023
2023010024AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK500,3926.01.202327.01.2023
2023010025AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK242,9226.01.202327.01.2023
2023010026LMM groupe s.r.o.Košická 52/A, 821 08 Bratislava50179896zimná údržba – paušálny poplatok154,8030.01.202303.02.2023
2023010027Slovak Retail Projekt Epsilon k.s.Toryská 5, 040 11 Košice47250623zimná údržba – paušálny poplatok192,0030.01.202303.02.2023
2023010028COOP Jednota HumennéDružstevná 24, 066 27 Humenné00169081zimná údržba – paušálny poplatok124,8030.01.202203.02.2023
2023010029Snina Energy, s.r.o.Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina46857249zimná údržba – paušálny poplatok480,0030.01.202303.02.2023
2023010030COOP JEDNOTA Vranov n/T.Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou31737200zimná údržba – paušálny poplatok18,0030.01.202303.02.2023
2023010031Blaško Mariánprenájom nebytových priestorov 1/202315,0030.01.202303.02.2023
2023010032Ing. Suchanič Jaroslavprenájom nebytových priestorov 1/202360,0030.01.202303.02.2023
2023010033WoodCutter´ s Group s.r.o.Študentská 2048/41, 069 01 Snina50854992prenájom priestorov v Športovej hale 1/2023912,9130.01.202303.02.2023
2023010034Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prenájom sanitárneho kontajnera372,0031.01.202303.02.2023
2023010035Ivan Kolcun ml.Mieru 570/27, 067 61 Stakčín34821716odpredaj plechu332,8031.01.202303.02.2023
2023010036ÚDRŽBYT s.r.o.Budovateľská 2204, 069 01 Snina31684611kamera na kontrolu odpad. potrubia73,1601.02.202303.02.2023
2023010037ARTMIE, spol. s.r.o.Strojárska 603/85, 069 01 Snina36731684vývoz odpadu z VKK272,9501.02.202303.02.2023
2023010038AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK235,6401.02.202303.02.2023
2023010039Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vývoz kom. odpadu z lokality Kostrubaň 849,1701.02.202303.02.2023
2023010040Gustáv Gabčo ml.presun vozidla z ťažšie dostupného terénu12,2801.02.202303.02.2023
2023010041Úrad pre dohľad nad zdr. starostlivosťouŽellová 2, 829 24 Bratislava30796482prevoz na pitvu156,0001.02.202303.02.2023
2023010042Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560verejné WC 1/20231364,6502.02.202303.02.2023
2023010043Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prenájom nebytových priestorov v Šport. hale 1/202341,6902.02.202303.02.2023
2023010044METRONEX, s.r.o.Rybnícka 2709, 069 01 Snina36477109prenájom nebytových priestorov v Šport. hale 1/2023142,9602.02.202303.02.2023
2023010045Cirkevné centrum voľného časuNámestie Jána Pavla II. č. 2059, 069 01 Snina37944827prenájom nebytových priestorov v Šport. hale 1/202371,4802.02.202306.02.2023
2023010046Gymnázium Študentská 4, 069 01 Snina00161179prenájom nebytových priestorov v Šport. hale – vyučovací proces 1/2023288,6302.02.202306.02.2023
2023010047GymnáziumŠtudentská 4, 069 01 Snina00161179prenájom nebytových priestorov v Šport. hale – krúžková činnosť 1/202354,9802.02.202306.02.2023
2023010048PROSERVIS Strážske s.r.o.Mieru 1305/101, 072 22 Strážske36727466vývoz odpadu z VKK735,2002.02.202306.02.2023
2023010049Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce na stavbe „Cintorín Snina – 2. etapa“9494,0002.02.202306.02.2023
2023010050Slovak Telekom a.s.PO Box 75, 820 16 Bratislava35763469užívanie časti trafostanice180,0003.02.202306.02.2023
2023010051Pyrolyza 5 s.r.o.Vodárenská 6, 040 01 Košice47353724použitie nakladača Kramer SV Z006152,2607.02.202310.02.2023
2023010052SARO Slovakia s.r.o.Ventúrska 7, 811 01 Bratislava48136689poistné – kompaktor TANA534,6007.02.202310.02.2023
2023010053Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa, údržba a oprava verejného osvetlenia v Snine 1/20239768,4908.02.202310.02.2023
2023010054Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri údržbe výdajného automatu na pitnú vodu50,2308.02.202310.02.2023
2023010055ENVI-PAK, a.s.Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 235858010vykonanie služby triedeného zberu 1/202317414,1408.02.202310.02.2023
2023010056Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri správe a údržbe nového cintorína 1/20231550,0008.02.202310.02.2023
2023010057Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri správe a údržbe starého cintorína 1/20233900,0008.02.202310.02.2023
2023010058Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560daň. doklad k prijatej zálohe12000,0031.1.202310.02.2023
2023010059Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560daň. doklad k prijatej zálohe4000,0008.02.202310.02.2023
2023010065Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560daň. doklad k prijatej zálohe6000,0027.01.202310.02.2023
2023010066Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa hnuteľ. a nehnuteľ. majetku v meste Snina 1/20237333,3309.02.202313.02.2023
2023010067Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zimná údržba pozem. komun., chodníkov a verej. priestranstiev9699,2809.02.202313.02.2023
2023010068Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560daň. doklad k prijatej zálohe3000,0031.01.202313.02.2023
2023010069Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560poskytnutie služieb v súvislosti so zabezpečením čistenia mesta 1/20231152,5409.02.202313.02.2023
2023010070Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560daň. doklad k prijatej zálohe34000,0026.01.202313.02.2023
2023010071Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560nakladanie s komunal. odpadom v meste Snina 1/202313016,3009.02.202313.02.2023
2023010072Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560poplatok za uloženie na skládku KO 1/20234134,9809.02.202313.02.2023
2023010073Slovak Retail Projekt Epsilon k.s.Toryská 5, 040 11 Košice47250623zimná údržba Ul. Komenského 2893/116327,0015.02.202317.02.2023
2023010074Juniper s.r.o.Saratovská 6/E, 841 02 Bratislava36365998zimná údržba OO PZ Snina 1/2023360,0015.02.202317.02.2023
2023010075Coop Jednota HumennéDružstevná 24, 066 27 Humenné00169081zimná údržba Ul. 1. mája 2680/19, Snina121,2015.02.202317.02.2023
2023010076LMM groupe s.r.o.Košická 52/A, 821 08 Bratislava50179896zimná údržba pri objekte detská poliklinika v Snine138,4815.02.202317.02.2023
2023010077LUXFACILITY MANAGEMENT s.r.o.Prešovská cesta 31, 040 01 Košice36579769zimná údržba pri objekt POŠTA272,4015.02.202317.02.2023
2023010078Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zimná údržba pozem. komun., chodníkov a verej. priestranstiev189,0015.02.202317.02.2023
2023010079Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa, údržba a tvorba verejnej zelene0,0015.02.202317.02.2023
2023010080Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa, údržba a opravy miestnych komunikácií 1/20230,0015.02.202317.02.2023