Číslo faktúry Dodávateľ Popis fakturovaného plneniaSuma  Dátum vyhotoveniaDátum zverejneniaPríloha
 NázovSídloIČO s DPHbez DPH  
20230166SARO Slovakia s.r.o.Ventúrska 7, 811 01 Bratislava48136689prenájom kompaktora TANA1800,0014.03.202315.03.2023
20230167LMM groupe s.r.o.Košická 52/A, 821 08 Bratislava50179896paušálny poplatok zimná údržba 3/2023154,8014.03.202315.03.2023
20230168Slovak Retail Projekt Epsilon k.s.Toryská 5, 040 11 Košice47250623paušálny poplatok zimná údržba 3/2023192,0014.03.202315.03.2023
20230169COOP Jednota HumennéDružstevná 24, 066 27 Humenné169081paušálny poplatok zimná údržba 3/2023124,8014.03.202315.03.2023
20230170Snina Energy, s.r.o.Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina46857249paušálny poplatok zimná údržba 3/2023480,0014.03.202315.03.2023
20230171COOP Jednota Vranov n/TNámestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou31737200paušálny poplatok zimná údržba 3/202318,0014.03.202315.03.2023
20230172Proservis Strážske s.r.o.Mierová 1305/101, 072 22 Strážske36727466daňový doklad v prijatej platbe200,0015.03.202315.03.2023
20230173Proservis Strážske s.r.o.Mierová 1305/101, 072 22 Strážske36727466vyúčtovacia faktúra – vývoz odpadu z VKK161,3315.03.202315.03.2023
20230174MOPS PRESS Strojárska 4410, 069 01 Snina36471267vývoz odpadu z VKK495,7915.03.202315.03.2023
20230175Čopík Petervývoz VKK247,6815.03.202315.03.2023
20230176J&F COMPANY s.r.o.Stanična 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby230,4015.03.202315.03.2023
20230177PYROLYZA 5 s.r.o.Vodárenská 6, 040 01 Košice47353724práce nakladača87,6516.03.202317.03.2023
20230178J&F Company s.r.o.Stanična 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby182,5017.03.202320.03.2023
20230179TOPSTAV, s.r.o.kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina31692648prenájom plošiny44,5917.03.202320.03.2023
20230180Juniper s.r.o.Saratovská 6/E, 841 02 Bratislava36365998výrub drevín1854,5422.03.202324.03.2023
20230181AUTOTEX Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK925,6722.03.202324.03.2023
20230182TOPSTAV, s.r.o.kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina31692648vývoz odpadu z VKK706,7222.03.202324.03.2023
20230183Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560výrub drevín v areáli ZŠ Študentská648,5322.03.202324.03.2023
20230184Základna škola P.O.HviezdoslavaHviezdoslavová 985/20, 069 01 Snina37873547odvoz konárov z areálu školy22,4924.03.202327.03.2023
20230185UNEX Slovakia a.s.Strojárska 4426, 069 01 Snina36762725zametanie v areáli spoločnosti UNEX128,0924.03.202327.03.2023
20230186Blaško Mariánprenájom nebytových priestorov 3/202315,0029.03.202331.03.2023
20230187Ing. Suchanič Jaroslavprenájom nebytových priestorov 3/202360,0029.03.202331.03.2023
20230188DMRS s.r.o.Komenského 2816, 069 01 Snina44251637zametanie dlažby – Cramer36,4330.03.202331.03.2023
20230189Ivan Kolcun ml.Mieru 570/27, 067 61 Stakčín34821716odpredaj plechu635,8030.03.202331.03.2023
20230190Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Komenského 50, 042 48 Košice36570460výmena osvetlenia v objekte ČOV Snina137,2830.03.202331.03.2023
20230191ARTMIE spol. s.r.o.Strojárska 603/85, 069 01 Snina36731684vývoz odpadu z VKK266,3830.03.202331.03.2023
20230192Teplo GGE s.r.o.Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica36012424vývoz popola337,8231.03.202303.04.2023
20230193WoodCutter´ s Group s.r.o.Študentská 2048/41, 069 01 Snina50854992prenájom športovej haly912,9231.03.202303.04.2023
20230194Cirkevné centrum voľného časuNámestrie Jána Pavla II. č. 2059, 069 01 Snina37944827prenájom nebytových priestorov v ŠH 3/202378,0131.03.202303.04.2023
20230195Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prenájom nebytových priestorov v ŠH 3/2023260,0431.03.202303.04.2023
20230196GYMNÁZIUM Študentská 4, 069 01 Snina00161179prenájom nebytových priestorov v ŠH 3/2023189,9831.03.202303.04.2023
20230197GYMNÁZIUMŠtudentská 4, 069 01 Snina00161179prenájom nebytových priestorov v ŠH 3/2023 – krúžková činnosť45,0031.03.202303.04.2023
20230198METRONEX, s.r.o.Rybnícka 2709, 069 01 Snina36477109prenájom nebytových priestorov v ŠH 3/2023266,5431.03.202303.04.2023
20230199Územná úradovňa Snina Slovenskej sekcie IPAŠtudentská 1450/13, 069 01 Snina30807069prenájom nebytových priestorov v ŠH 91,0131.03.202304.04.2023
20230200Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prenájom sanitárneho kontajnera WC372,0031.03.202304.04.2023
20230201Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560daň. doklad k prijatej platbe34000,0030.03.202304.04.2023
20230202Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560daň. doklad k prijatej platbe6000,0030.03.202304.04.2023
20230203Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560daň. doklad k prijatej platbe12000,0030.03.202304.04.2023
20230204Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560daň. doklad k prijatej platbe4000,0030.03.202304.04.2023
20230205Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560daň. doklad k prijatej platbe3000,0030.03.202304.04.2023
20230206Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560daň. doklad k prijatej platbe1800,0030.03.202304.04.2023
20230207Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560odvoz odpadu z VKK z lokality Kostrubaň1647,2831.03.202304.04.2023
20230208BOPAL laminum s.r.o.Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany 44883064práca nakladača Kramer89,9531.03.202304.04.2023
20230209Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 829 24 Bratislava30796482prevoz mŕtvych na pitvu780,0031.03.202305.04.2023
20230210Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560oprava kontajnerových stanovísk349,5031.03.202305.04.2023
20230211ASEKOL SKLamačská cesta 45, 841 03 Bratislava45602689oddelený zber elektroodpadu za obdobie 1.1.-31.3.20231083,9631.03.202305.04.2023
20230212JANÁK spol. s.r.o.Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina36482501oprava beton. dlažby561,5431.03.202305.04.2023
20230213LIKODStrojárska 20, 069 01 Snina31666892nástrek vodorovn. doprav. značiek254,2631.03.202305.04.2023
20230214Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zemné práce na stavbe „Cintorín Snina – 2. etapa“, objekt SO 01 príprava územia 2. etapa A4301,4631.03.202305.04.2023
20230215Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zimná údržba 656,6431.03.202305.04.2023
20230216Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560mesačná faktúra – poskyt. služieb v súvislosti so zabezpečením čistenia mesta Snina v mesiaci marec 20235804,2231.03.202305.04.2023
20230217ENVI-PAK, a.s.Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 235858010služba triedeného zberu 3/202317371,3703.04.202305.04.2023
20230218Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560mesačná faktúra – nakladanie s komunal. odpadom v meste Snina 3/202337476,9603.04.202305.04.2023
20230219Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri správe a údržbe starého cintorína 3/2023 3900,0003.04.202305.04.2023
20230220Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri správe a údržbe nového cintorína 3/20231550,0003.04.202305.04.2023
20230221Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa a údržba verejného WC 3/20231397,4803.04.202306.04.2023
20230222Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560poplatok za uloženie na skládku6688,0703.04.202306.04.2023
20230223Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa hnuteľného a nehnuteľného majetku 3/20237333,3304.04.202306.04.2026