Číslo faktúry Odberateľ Popis fakturovaného plneniaSuma Dátum vystaveniaDátum zverejneniaPríloha
 NázovSídloIČO s DPHbez DPH  
2022100534SNA- Slovenská nohejbalová asociáciaJunácka 6, 832 80 Bratislava30806887prenájom telocvične a prevádzkové náklady v športovej hale207,1610.10.202212.10.2022
2022100535SARO Slovakia s.r.o.Ventúrska 7, 811 01 Bratislava48136689prenájom kompaktora TANA E 260 10/20221800,0010.10.202212.10.2022
2022100536DIPOLYY, s.r.o.Jesenského 2372/172, 069 01 Snina46841105nakladanie a odvoz konárov traktorom279,1810.10.202212.10.2022
2022100537Astl Ladislavzrezanie orecha, nakladanie a odvoz konárov386,6612.10.202218.10.2022
2022100538Spojená škola internátnaPalárikova 1602/1, 069 01 Snina42382530zrezanie orecha, nakladanie a odvoz konárov283,4612.10.202218.10.2022
2022100539Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560výrub drevín na Nám. Božieho milosrdenstva 208,9212.10.202218.10.2022
2022100540Mestský podnik Snina s.r.o.Strojárska 2060/95, 069 01 Snina52532810kamenivo na detské ihrisko Komenského342,6512.10.202218.10.2022
2022100541Gabriela Magerovávývoz odpadu66,0113.10.202218.10.2022
2022100542Michal Lukáčprevoz BRO24,4413.10.202218.10.2022
2022100543AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK540,1614.10.202218.10.2022
2022100544ARTMIE, spol s.r.o.Strojárska 603/85, 069 01 Snina36731684vývoz odpadu z VKK305,1814.10.202218.10.2022
2022100545Guľáš Vladimírvývoz odpadu z VKK304,1614.10.202218.10.2022
2022100546AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK342,1514.10.202218.10.2022
202200003Mesto Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560dobropis k FA 2021010033-182,0019.10.202221.10.2022
2022100547Štefan Labanič – LORDJilemnického 1901/6, 069 01 Snina 37006045vývoz odpadu z VKK374,1620.10.202221.10.2022
2022100550Mgr. Barna Martinvývoz zel. odpadu68,6425.10.202226.10.2022
2022100551BAUSKA, s.r.o.Magnezitárska 11/B, 040 01 Košice46447156vývoz odpadu z VKK 290,2925.10.202226.10.2022
2022100552Centrum sociálnych služiebDúbrava 41, 067 73 Dúbrava00695467vývoz odpadu z VKK868,4525.10.202226.10.2022
2022100553Šmatlíková Máriapráce pri úprave hrobového miesta49,9925.10.202226.10.2022
2022100554Mgr. Brečková Annavyúčtovanie pohrebu1906,4926.10.202228.10.2022
2022100555Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prenájom mobilných toaliet v čase dušičkových sviatkov na starom cintoríne148,9925.10.202228.10.2022
2022100556Ferko Radovanasfaltovanie pred rodinným domom359,6925.10.202228.10.2022
2022100557Mesto SninaStrojárska 2060/75, 069 01 Snina00323560vykonané práce pri správe, údržbe a opravách verejného osvetlenia v Snine 5/2022467,0827.10.202228.10.2022
2022100558Mária Dunajová – DASDaľkovská 2181, 069 01 Snina 30626820vývoz dreveného odpadu 60,4427.10.202228.10.2022
2022100559HLAS – sociálna demokraciaLazaretská 2400/12, 811 08 Bratislava53258070likvidácia odpadu pri politickej akcii „Deň zdravia“0,6527.10.202228.10.2022
2022100560Ivan Kolcun- ml.Mieru 570/27, 067 61 Stakčín34821716odpredaj plechov485,8027.10.202228.10.2022
2022100561Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri zrušení dopravného značenia Ul. Sládkovičová27,8427.10.202228.10.2022
2022100562Marinič Jozefkosenie – mulčovanie pozemku Ul. Palenčiarska38,3027.10.202228.10.2022
2022100563Uchnárová Natašakosenie – mulčovanie pozemku Ul. SNP62,0227.10.202228.10.2022
2022100564AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK531,9328.10.202231.10.2022
2022100565ÚDRŽBYT, s.r.o.Budovateľská 2204, 069 01 Snina31684611vývoz odpadu z VKK586,8928.10.202231.10.2022
2022100566Úrad pre dohľad nad zdr. starostlivosťouŽellová 2, 829 24 Bratislava30796482náklady súvisiace s prevozom na pitvu156,0031.10.202204.11.2022
2022100567J&F COMPANY s.r.o.Stanična 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby788,9031.10.202204.11.2022
2022100568J&F COMPANY s.r.o.Stanična 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby294,0031.10.202204.11.2022
2022100569Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560Rekonštrukcia miestnych kom. a chodníkov v meste Snina 10/2022 Ul. Kalinčiaková13999,3203.11.202204.11.2022
2022100570Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560Rekonštrukcia miestnych kom. a chodníkov v meste Snina 10/2022 Ul. Podhorská1770,3603.11.202204.11.2022
2022100571Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vybudovanie park. miest – 7ks v areáli NsP Snina – 3. lokalita1183,0603.11.202204.11.2022
2022100572Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri správe a údržbe starého cintorína 10/20221250,0003.11.202207.11.2022
2022100573Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri správe a údržbe nového cintorína 10/2022750,0003.11.202207.11.2022
2022100574Vasiliadu Ivetačistenie a úprava hrobu03.11.202207.11.2022
2022100575KODREFA s.r.o.Kolonica 134, 067 61 Kolonica36511587vývoz odpadu z VKK571,7003.11.202207.11.2022
2022100576JAS, s.r.o.Budovateľská 2710/13, 069 01 Snina31673643vývoz odpadu z VKK706,5803.11.202207.11.2022
2022100577DCL Partner, s.r.o.Kolonica 64, 067 61 Kolonica51697041vývoz odpadu z VKK419,7503.11.202207.11.2022
2022100578Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560odvoz odpadu z VKK z lokality Kostrubáň758,1203.11.202207.11.2022
2022100579Mestský podnik Snina, s.r.o.Strojárska 2060/95, 069 01 Snina52532810kamenivo na detské ihrisko223,0803.11.202207.11.2022
2022100580Hanc Jozefodvoz kompostu10,6204.11.202207.11.2022
2022100581Janko Jaroslavpoužitie plošiny MP1022,6304.11.202207.11.2022
2022100582Spojená škola internátna Paláriková 1602/1, 069 01 Snina42382530frézovanie pňov174,9704.11.202208.11.2022
2022100583Technické služby mesta HumennéSninska 27/1018, 066 01 Humenné00186155odber a zneškodnenie bilog. rozlož. kuchynsk. a reštaurač. odpadu kategórie 3 katalógového čísla 200108 v mesiaci 10/ 20224258,8007.11.202211.11.2022
2022100584Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prevádzka a prenájom sanitárneho kontajnera 10/2022969,0707.11.202211.11.2022
2022100585Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560verejne WC 10/20221419,3007.11.202211.11.2022
2022100586Ing. Suchanič Jaroslavprenájom nebytového priestoru 10/202260,0007.11.202211.11.2022
2022100587Blaško Mariánprenájom nebytového priestoru v budove VPS Snina s.r.o. 10/202215,0007.11.202211.11.2022
2022100588WoodCutter´ s Group s.r.o.Študentská 2048/41, 069 01 Snina50854992prenájom priestorov v ŠH 10/2022912,9207.11.202211.11.2022
2022110589SARO Slovakia s.r.o.Ventúrska 7, 811 01 Bratislava48136689prenájom kompaktora TANA 10/20221800,0004.11.202211.11.2022
202200004Mestské kultúrne a osvetové strediskoStrojárska 2060/95, 069 01 Snina42089697opr. fa k faktúre č. 2022090507-931,7507.11.202211.11.2022
2022100590Cirkevné centrum voľného časuNámestie Jána Pavla II. č. 2059, 069 01 Snina37944827prenájom telocvične v ŠH 10/202277,9808.11.202211.11.2022
2022100591Gymnázium Študentská 4, 069 01 Snina00161179prenájom telocvične v ŠH 10/2022254,9008.11.202211.11.2022
2022100592Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa nehnut. a hnut. majetku a údržbu športových a rekreačných zariadení 10/202211454,0008.11.202211.11.2022
2022100593Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560dodávka koša na psie exkrementy134,9008.11.202211.11.2022
2022100594Topstav, s.r.o.Kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina31692648vývoz odpadu z VKK362,3509.11.202211.11.2022
2022100595GymnáziumŠtudentská 4, 069 01 Snina00161179prenájom telocvične v ŠH 10/202259,9809.11.202211.11.2022
2022100596Mesto SninaŠtudentská 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri správe, údržbe a opravách verejného osvetlenia 10/20221197,7109.11.202211.11.2022
2022100597Mesto SninaŠtudentská 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri čistení miestnych komunikácií a ver. priestranstiev 10/20226061,3709.11.202214.11.2022
2022100598Mesto SninaŠtudentská 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri nakladaní s odpadmi v meste Snina 10/202226113.7609.11.202214.11.2022
2022100599Mesto SninaŠtudentská 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri správe, údržbe a tvorbe verejnej zelene 10/202236866,2309.11.202214.11.2022
2022100600Mesto SninaŠtudentská 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri správe, údržbe a opravách miestnych komunikácií a odstav. plôch 10/202213077,6111.11.202214.11.2022