Číslo faktúry Odberateľ Popis faktúrovaného plneniaSuma Dátum vystaveniaDátum zverejnenia
 NázovSídloIČO s DPHbez DPH  
2021090412 Ervin Škutka Zemplínske Hámreodvoz odpadu80,008.9.202122.9.2021
2021090413AUTOTEX, s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK336,3313.9.202122.9.2021
2021090414Mestský podnik Snina, s.r.o.Strojárska 2060/95, 069 01 Snina52532810vývoz odpadu z VKK226,8013.9.202122.9.2021
2021090415Materská škola Čsl. armády Čsl. armády 1590, 069 01 Snina37873679odvoz BIO odpadu163,9713.9.202122.9.2021
2021090416Mária TodákováSninapoužitie montážnej plošiny79,2014.9.202122.9.2021
2021090417J&F COMPATY s.r.o.Staničná 2648/21, 069 01 Snina46796771vyúčtovanie pohrebu739,0014.9.202122.9.2021
2021090418AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK182,7814.9.202122.9.2021
2021090420Mária TodákováSninapoužitie montážnej plošiny15,8417.9.202122.9.2021
2021090421Dunaj AndrejSninapoužitie montážnej plošiny31,7523.9.202129.9.2021
2021090422ZVS holding, a.s.Štúrova 925/27
018 41 Dubnica nad Váhom
36305600mulčovanie, vykášanie a použitie traktora386,4011.10.202115.10.2021
2021090423J&F COMPANY, s. r. o.Staničná 2648/21
069 01 Snina
46796771pohrebné služby170,0023.9.202129.9.2021
2021090424Mestský podnik Snina, s.r.o.Strojárska 2060/95
069 01 Snina
52532810použitie montážnej plošiny55,4423.9.202129.9.2021
2021090425J&F COMPANY, s. r. o.Staničná 2648/21
069 01 Snina
46796771pohrebné služby155,0023.9.202129.9.2021
2021090426Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560zrušenie vyhr. parkoviska na ul. 1. mája 2058/1026,0123.9.202129.9.2021
2021090427Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560zrušenie vyhr. parkoviska na ul. Študentskej 1439/226,016.10.202112.10.2021
2021090428Materská školaBudovateľská 2205/1237873661úprava školsk. dvora a hracích prvkov352,206.10.202112.10.2021
2021090429Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560stavebné práce „Rek. komunik. a chodníkov“26868,616.10.202112.10.2021
2021090430Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560rekonštrukcia verejného osvetlenia12625,846.10.202112.10.2021
2021090431Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560dodávka a montáž košov na sep. odpad1343,676.10.202112.10.2021
2021090432Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560stavebné práce
„Oprava lávky Puškinova/Kollárova
3878,666.10.202112.10.2021
2021090433Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560oprava detských ihrísk v auguste 2021239,296.10.202112.10.2021
2021090434Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560oprava detských ihrísk v septembri 202173,926.10.202112.10.2021
2021090435Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560práce pri správe a údržbe starého cintorína1250,406.10.202112.10.2021
2021090436Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560práce pri správe a údržbe nového cintorína750,006.10.202112.10.2021
2021090437ENVI-PAK
a. s.
Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava 2
35858010vykonanie služby triedeného zberu
na september 2021
16457,336.10.202112.10.2021
2021090438Ministerstvo vnútra SRPribinova 2 812 72 Bratislava00151866prevoz m´ŕtveho na pitvu do PO a späť221,447.10.202112.10.2021
2021090439Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560odvoz a likvid. odpadu z VKK z lokality Kostrubaň 745,347.10.202112.10.2021
2021090440AUTOTEX
s. r. o.
Perečínska 2708
069 01 Snina
35978601vývoz odpadu z VKK428,817.10.202112.10.2021
2021090441STAVEX
spol. s r. o.
Strojárska 2206/97
069 01 Snina
31726682vývoz odpadu z VKK294,207.10.202112.10.2021
2021090442Dolphin Group
s. r. o.
Cintorínska č. 26
811 08 Bratislava-Staré mesto
47402814vývoz odpadu z VKK569,607.10.202112.10.2021
2021090444ELAUT BAUMONT
s. r. o.
Študentská 1440/3
069 01 Snina
36502979vývoz odpadu196,708.10.202112.10.2021
2021090445Michal Merga SUKMONT Merga a spol.Kpt. Nálepku 102
069 01 Snina
10672648rezanie asfaltu a použitie vozidla Mercedes193,388.10.202112.10.2021
2021090446Hocko AlexanderSninapoužitie montážnej plošiny MP1023,838.10.202112.10.2021
2021090447Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560práce pri nakladaní s odpadom v meste v septembri 202146627,798.10.202112.10.2021
2021090448Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560práce pri čistení MK a ver. priestranstiev
v septembri 2021
4988,688.10.202112.10.2021
2021090449Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560práce pri správe, údržbe a tvorbe
ver. zelene v septembri 2021
39471,548.10.202112.10.2021
2021090450Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560práce pri správe, údržbe a opravách MK a odst. plôch v auguste a sept. 202117717,028.10.202112.10.2021
2021090451Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560práce pri správe, údržbe a opravách ver. osvetlenia v auguste a sept. 20215093,048.10.202112.10.2021
2021090452Suntel Slovakia
s. r. o.
Mojmírova 8
040 01 Košice
43769292použitie montážnej plošiny MP10118,808.10.202112.10.2021
2021090453RECY, s. r. o.Strojárska 4287
069 01 Snina
45948747použitie montážnej plošiny MP10142,5611.10.202115.10.2021
2021090454Spoloč. vlastníkov bytovŠtudentská 1456
069 01 Snina
37791800použitie kanalizačnej kamery50,0011.10.202115.10.2021
2021090455Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560poplatok za uloženie odpadu na skládku v septembri 20215824,0411.10.202115.10.2021
2021090456Ing. Jaroslav SuchaničZubnéPrenájom nebyt. priestoru – VPS60,0011.10.202115.10.2021
2021090457WoodCutters Group, s.r.o.Študentská 2048/41
069 01 Snina
50854992prenájom priestorov v ŠH v septembri 2021904,3711.10.202115.10.2021
2021090458ASEKOL SK
s. r. o.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava
45602689príspevok za odd. zber elektroodpadu za III. štvrťrok 20211199,4611.10.202115.10.2021
2021090459Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560správa nehnut. a hnut. majetku a údržby ŠaRZ v septembri 202111395,0012.10.202115.10.2021
2021090460Mestský úrad SninaStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560prenájom, kaucia a doprava kontajner. WC2684,1012.10.202115.10.2021
2021090461ENVI-PAK
a. s.
Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava 2
35858010analýza triedeného zberu360,0013.10.202115.10.2021
2021090462Krajník PeterSninavýrub stromov288,7213.10.202115.10.2021