V areáli štadióna sa nachádzajú dve futbalové ihriska

 • hlavná prírodná trávnatá plocha rozmery 105/68 s umelým zavlažovaním
 • vedľajšia plocha s umelým povrchom 105/68 a umelým osvetlením
 • kapacita štadióna je 6000 miest s toho 1200 na sedenie pod krytou tribúnou

V hlavnej budove je zázemie pre činnosť futbalového klubu:

 • 7 šatní
 • spoločenská miestnosť
 • trénerská miestnosť
 • rozhodcovská miestnosť
 • masérska miestnosť
 • tri sociálne miestnosti
 • dve sprchovacie miestnosti
 • dve skladové miestnosti
 • práčovňa
 • kuchynka
 • rozhlasová miestnosť
 • skladové priestory pod tribunou

Kontakt: František Hanc 0905 527 524

              Pavol Diňa        0907 995 345

               Milan Teleha     0915 312 812