Číslo faktúry Odberateľ Popis faktúrovaného plneniaSuma Dátum vystaveniaDátum zverejnenia
 NázovSídloIČO s DPHbez DPH  
2021120561Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560realizácia stavby „Výdajný automat na pitnú vodu“4993,088.12.202114.12.2021
2021120572SARO Slovakia,
s. r. o.
Ventúrska 7
811 01 Bratislava
48136689prenájom kompaktora 12/20211800,008.12.202114.12.2021
2021120575J&F COMPANY
s. r. o.
Staničná 2648/21
069 01 Snina
46796771pohrebné služby530,009.12.202116.12.2021
2021120576J&F COMPANY
s. r. o.
Staničná 2648/21
069 01 Snina
46796771pohrebné služby754,009.12.202116.12.2021
2021120577Mária BelkováKošicedemolácia pomníka a vývoz sute129,009.12.202116.12.2021
2021120579DCL Partner,
s. r. o.
Kolonica 64
067 61 Kolonica
51697041vývoz odpadu z VKK501,7210.12.202116.12.2021
2021120580Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560výrub drevín87,5410.12.202116.12.2021
2021120581Belnet Snina,
s. r. o.
Vihorlatská 293/115
067 81 Belá nad Cirochou
36496421asfaltovanie478,9610.12.202116.12.2021
2021120582Ing. Jozef KaraščákSninaasfaltovanie228,5010.12.202116.12.2021
2021120584Mária Dunajová-DASDaľkovská 2181
069 01 Snina
30626820použitie montážnej plošiny 79,4214.12.202116.12.2021
2021120585GYMNÁZIUMŠtudentská 4
069 01 Snina
00161179prenájom telocvične124,9615.12.202116.12.2021
2021120586Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560výrub drevín104,4616.12.202116.12.2021
2021120587Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560výrub drevín104,4616.12.202116.12.2021
2021120588AUTOTEX,
s. r. o.
Perečínska 2708
069 01 Snina
35978601vývoz odpadu z VKK484,8516.12.202116.12.2021
2021120589HARMEN,
s. r. o.
Strojárska 4463
069 01 Snina
47396881vývoz odpadu z VKK243,5816.12.202116.12.2021
2021120590PROIZOL,
s. r. o.
Trenčianska cesta 52
957 01 Bánovce nad Bebr.
36343901vývoz odpadu z VKK205,6916.12.202116.12.2021
2021120591Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560materiál na Rekonštr. VO v meste Snina59500,0016.12.202117.12.2021
2021120592Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560materiál na Rekonštr. odstav. plôch
ul. Kukučínova
28400,0016.12.202117.12.2021
2021120593Úrad práce, soc. veci a rodinyKukorelliho 1
066 70 Humenné
37937791vývoz odpadu z VKK119,8117.12.202117.12.2021
2021120594Materská škola SninaPalárikova 1630/29
069 01 Snina
37873709odvoz trávy81,9817.12.202117.12.2021
2021120595Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560Dodanie a osadenie stĺpu verej. osvetlenia + poulič. osvetl. pre VO1921,9120.12.202128.12.2021
2021120596Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560dodanie a montáž svietidla na stĺp VO649,6020.12.202128.12.2021
2021120597J&F COMPANY s.r.o.Staničná 2648/21
069 01 Snina
46796771vyúčtovanie pohrebu739,0020.12.202128.12.2021
2021120598Ing. Marinič PavolSninaodpredaj vianočného stromčeka3,6521.12.202128.12.2021
2021120599Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560poplatok za uloženie odpadu na skládku KO 12/20217000,0022.12.202128.12.2021
2021120600Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560správa a údržba starého cintorína 12/20211872,0022.12.202128.12.2021
2021120601Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560správa a údržba nového cintorína 12/2021763,8022.12.202128.12.2021
2021120602Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560správa, údržba a tvorba verejnej zelene 11,12/202124414,0022.12.202128.12.2021
2021120603Mestský úrad Strojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560leasing kompaktora TANA rok 202146882,6722.12.202128.12.2021
2021120604Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560správa skládky KO rok 2021138405,0023.12.202128.12.2021
2021120605Mestský úrad Strojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560práce pri nakladaní s odpadom 12/202145993,7023.12.202128.12.2021
2021120606Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560práce pri čistení miestnych komunikácii 12/20213886,0023.12.202128.12.2021
2021120607Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560dodávka a montáž košov na separ. odpad2110,1623.12.202128.12.2021
2021120608Vladimír Pavlis
SILVA P
Puškinová 1
066 01 Humenné
34819045nájomné a prevádzkové náklady za II. polrok 202160,0023.12.202128.12.2021
2021120609WoodCutteŕs
Group s.r.o.
Študentská 2048/41
069 01 Snina
50854992prenájom priestorov v športovej hale 12/2021904,3723.12.202128.12.2021
2021120610Mestský úradŠtudentská 2060/95
069 01 Snina
00323560správa, údržba a oprava verejného osvetlenia 12/202121540,3728.12.202129.12.2021
2021120611Mestský úradŠtudentská 2060/95
069 01 Snina
00323560správa, oprava a údržba miestnych komunikácii 12/20213190,1128.12.202129.12.2021
2021120612J&F COMPANY s.r.o.Stanična 2648/21
069 01 Snina
46796771Pohrebné služby754,0028.12.202129.12.2021
2021120613J&F COMPANY s.r.o.Stanična 2648/21
069 01 Snina
46796771Pohrebné služby155,0028.12.202129.12.2021
2021120614Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560zimná údržba 12/202112997,0028.12.202129.12.2021
2021120615Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560realizácia stavby “ výdajný automat na pitnú vodu“7345,0628.12.202130.12.2021
2021120616Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560oprava detských ihrísk 12/2021156,7328.12.202130.12.2021
2021120617Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560zimná pohotovosť 12/20215847,0629.12.202130.12.2021
2021120618Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťouŽellova 2
829 24 Bratislava
30796482náklady súvisiace s prevozom na pitvu SV-PO-SV156,003.1.202210.1.2022
2021120619Ministerstvo vnútra SRPribinova 2
812 72 Bratislava
00151866náklady súvisiace s prevozom na pitvu SV-PO-SV240,543.1.202210.1.2022
2021120620Ministerstvo vnútra SRPribinova 2
812 72 Bratislava
00151866náklady súvisiace s prevozom na pitvu SV-PO-SV231,543.1.202210.1.2022
2021120621Ministerstvo vnútra SRPribinova 2
812 72 Bratislava
00151866náklady súvisiace s prevozom na pitvu SV-PO-SV220,543.1.202210.1.2022
2021120622Ministerstvo vnútra SRPribinova 2
812 72 Bratislava
00151866náklady súvisiace s prevozom na pitvu SV-PO-SV242,383.1.202210.1.2022
2021120623Ministerstvo vnútra SRPribinova 2
812 72 Bratislava
00151866náklady súvisiace s prevozom na pitvu SV-PO-SV232,364.1.202210.1.2022
2021120624Technické služby mesta HumennéSninská 27/1018
066 01 Humenné
00186155odber a zneškodnenie BR kuchynského a reštaurač.odpadu1382,944.1.202210.1.2022
2021120625Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560odvoz a likvidácia čiernej skládky52,994.1.202210.1.2022
2021120626LIDL Slovenská republika, v.o.s.Ružinovská 1E
821 02 Bratislava
35793783zimná údržba 12/2021756,844.1.202210.1.2022
2021120627LMM groupe, s. r. o.Košická 52/A
821 08 Bratislava
50179896zimná údržba 12/2021162,627.1.202214.1.2022
2021120628Slovak Parcel Service, s.r.o.Letisko M.R.Štefánika
820 01 Bratislava 21
31329217zimná údržba 12/2021103,207.1.202214.1.2022
2021120629COOP Jednota Vranov n/T., SDNámestie slobody 79
093 01 Vranov n/T.
31737200zimná údržba 12/20219,857.1.202214.1.2022
2021120630COOP Jednota Humenné, SDDružstevná 24
066 27 Humenné
00169081zimná údržba 12/202167,207.1.202214.1.2022
2021120631ALLMEDICAL,
s. r. o.
Popradská 7
040 11 Košice
36687162zimná údržba 12/202150,167.1.202214.1.2022
2021120632Snina Energy, s. r. o.Strojárska 4455/89A
069 01 Snina
46857249zimná údržba 12/2021259,207.1.202214.1.2022
2021120633Juniper, s. r. o.Saratovská 6/E
841 02 Bratislava
36365998zimná údržba 12/2021256,207.1.202214.1.2022
2021120634Notax Consulting, spol. s r. o.Fidlíkova 3
066 01 Humenné
36472166odhŕňanie snehu64,987.1.202214.1.2022
2021120635LUXFACILITY MANAGEMENT, s. r. o.Prešovská 31
040 01 Košice
36579769zimná údržba 12/2021710,367.1.202214.1.2022
2021120636ENVI-PAK, a.s.Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava 2
35858010služby triedeného zberu 12/202112462,7710.1.202214.1.2022
2021120637ASEKOL SK,
s. r. o.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava
45602689príspevok za zber elektroodpadu 1.10.-23.12.2021566,9211.1.202214.1.2022
2021120638Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560odvoz a likvidácia komun. odpadu 12/2021897,9811.1.202214.1.2022
2021120639COMPe, s.r.o.Čsl. armády 2
040 01 Košice
36198838prenájom dočasného dopr. značenia a VKK175,7811.1.202214.1.2022
202100011Mestský úradStrojárska 2060/95
069 01 Snina
00323560dobropis k fa č. 2021120599 za poplatok za ulož. odpadu-1499,0612.1.202214.1.2022