Číslo faktúry Odberateľ Popis fakturovaného plneniaSuma  Dátum vyhotoveniaDátum zverejneniaPríloha
 NázovSídloIČO s DPHbez DPH  
20230423SARO Slovakia s.r.o.Ventúrska 7, 811 01 Bratislava48136689prenájom kompaktora TANA1800,0003.07.202307.07.2023
20230424ALFA GREEN s.r.o.Zvončeková 8, 078 01 Sečovce48062766prenájom traktorovej vlečky39,0004.07.202307.07.2023
20230425Blaško Mariánpoužitie traktora137,0906.07.202307.07.2023
20230426Stredná odborná školaSládkovičova 2723/120, 069 01 Snina37878247prenájom traktorovej vlečky39,0010.07.202314.07.2023
20230427ASEKOL SKLamačská cesta 45, 841 03 Bratislava45602689príspevok za oddelený zber elektroodpadu379,2011.07.202314.07.2023
20230428Pepco Slovakia s.r.o.Nevädzová 6, 821 01 Bratislava46868674vývoz odpadu z VKK52,2411.07.202314.07.2023
20230429AUTOTEXPerečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK298,3011.07.202314.07.2023
20230430Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560doklad k prijatej platbe34000,0012.07.202314.07.2023
20230431Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560doklad k prijatej platbe 12000,0012.07.202314.07.2023
20230432Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560doklad k prijatej platbe3000,0012.07.202314.07.2023
20230433Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560doklad k prijatej platbe1800,0012.07.202314.07.2023
20230434ZVS holding a.s.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom36305600mulčovanie a vykášanie areálu463,4212.07.202314.07.2023
20230435J&F Company s.r.o.Stanična 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby55,0013.07.202314.07.2023
20230436BEKY a.s.Podrybnícka 1, 069 01 Snina36464350mulčovacie práce605,7113.07.202314.07.2023
20230437Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560očíslované farebné náramky 6197 ks.327,2014.07.202317.07.2023
20230438ALLMEDICAL s.r.o.Popradská 7, 040 11 Košice36687162kosenie38,3214.07.202317.07.2023
20230439Ing. Silvia ŠimováJesenského 2027/156, 069 01 Snina34821856pripojenie na el. sieť261,1014.07.202317.07.2023
20230440Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vyhradené parkovisko pre FO ZŤP/S Ul. Vihorlatská 1412/41 Snina261,4317.07.202317.07.2023
20230441Obec Zemplínske HámreHlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre323853prenájom el. rozvádzača325,2518.07.202321.07.2023
20230442AUTOTEXPerečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK355,3019.07.202321.07.2023
20230443Ivan Kolcun-ml.Mieru 570/27, 067 61 Stakčín34821716odpredaj plechu223,6020.07.202321.07.2023
20230444MOPS PRESSStrojárska 4410, 069 01 Snina36471267montáž svietidiel193,0921.07.202321.07.2023
20230445MOPS PRESSStrojárska 4410, 069 01 Snina36471267vývoz odpadu z VKK293,5024.07.202324.07.2023
20230446Tomáš Tomahoghprenájom kontajnera59,9224.07.202328.07.2023
20230447Mestské kultúrne a osvetové strediskoStrojárska 2060/95, 069 01 Snina42089697prenájom a odvoz odpadu – Herkulové slávnosti75,1724.07.202328.07.2023
20230448AUTOTEXPerečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK249,1027.07.202328.07.2023
20230449EMM STAV s.r.o.Ťahynská 963/76, 7214 Pavlovce nad Uhom50836471vývoz odpadu z VKK369,3027.07.202328.07.2023
20230450MOPS PRESSStrojárska 4410, 069 01 Snina36471267vývoz odpadu z VKK221,2028.07.202328.07.2023
20230451Blaško Mariánprenájom nebyt. priestorov 7/202315,0028.07.202331.07.2023
20230452Ing. Suchanič Jaroslavprenájom nebyt. priestorov 7/202360,0028.07.202331.07.2023
20230453Vladimír Pavlos – SILVAPPuškinová 1, 066 01 Humenne34819045užívanie nebyt. priestorov88,2028.07.202331.07.2023
20230454Štefan Labanič – LORDJilemnického 1901/6, 069 01 Snina37006045 vývoz odpadu z VKK230,5028.07.202331.07.2023
20230455Harmen s.r.o.Strojárska 4463, 069 01 Snina47396881vývoz odpadu z VKK349,8028.07.202331.07.2023
20230456Materská školaPerečínska 2546/23, 069 01 Snina37873695odvoz trávy108,5031.07.202331.07.2023
20230457Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina323560odvoz komunal. odpadu z lokality Kostrubaň818,6931.07.202304.08.2023
20230458Ministerstvo vnútra SRPribinova 2, 812 72 Bratislava151866prevoz na pitvu210,5231.07.202304.08.2023
20230459Ministerstvo vnútra SRPribinova 2, 812 72 Bratislava151866prevoz na pitvu273,2931.07.202304.08.2023
20230460Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560výmena LED svietidla314,1431.07.202304.08.2023
20230461Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa, údržba a opravy miest. komunikácií 7/20236230,5731.07.202304.08.2023
20230462Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560staveb. práce na stavbe „Cintorín Snina 2. Etapa A“28869,7831.07.202304.08.2023
20230463Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa, údržba a opravy verejného osvetlenia 7/20232586,9131.07.202304.08.2023
20230464Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560kosenie cintorínov4766,2631.07.202304.08.2023
20230465Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa a údržba starého cintorína 7/20233900,0031.07.202304.08.2023
20230466Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa a údržba nového cintorína 7/20231550,0031.07.202304.08.2023
20230467Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560oprava kontajnerových stanovísk 7/2023830,9631.07.202304.08.2023
20230468Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prenájom sanitárneho kontajnera1254,1131.07.202304.08.2023
20230469Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560verejné wc 7/20231473,6431.07.202304.08.2023
20230470Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560poplatok za uloženie odpadu na skládku KO 7/20235417,2031.07.202304.08.2023
20230471Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560čistenie mesta Snina 7/20232697,8401.08.202304.08.2023
20230472Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560nakladanie s komunálnym odpadom 7/202327288,2001.08.202304.08.2023
20230473Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa, údržba a tvorba verejnej zelene 7/202321337,3001.08.202304.08.2023
20230474Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560služba triedeného zberu 7/202319869,3401.08.202304.08.2023