Číslo faktúry Odberateľ Popis fakturovaného plneniaSuma Dátum vystaveniaDátum zverejneniaPríloha
 NázovSídloIČO s DPHbez DPH  
2022110601ENVI-PAK, a.s.Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 235858010vykonanie služby triedeného zberu 10/202220654,5709.11.202214.11.2022
2022110602MahnatBorov 72, 068 01 Medzilaborce30257433vývoz odpadu z VKK444,3509.11.202214.11.2022
2022110603ZVS holding, a.s.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom36305600pristavenie trakt. vlečky na odvoz odpadu35,7711.11.202214.11.2022
2022110604Bindzárová Máriapristavenie trakt. vlečky na odvoz odpadu50,8411.11.202214.11.2022
2022110605Zápasnícky klub VIHORLAT SninaPčolibská T-18, 069 01 Snina37872150prenájom nebytových priestorov 136,9611.11.202214.11.2022
2022110606ELAUT, Ing. Miroslav RoškoNad Cirochou 2972/90, 069 01 Snina10676074vývoz smetí258,1015.11.202219.11.2022
2022110607AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK503,4815.11.202219.11.2022
2022110608SUPTRANS G.T.M., s.r.o.Stakčínska 755, 069 01 Snina36490580vytýčenie NN rozvodov VO48,0015.11.202219.11.2022
2022110609POLARD s.r.o.Nad Cirochou 2329, 069 01 Snina17083044zaasfaltovanie prekopávky cesty Ul. Palenčiarska152,9216.11.202219.11.2022
2022110610Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560výsadba dreviny – jelša lepkava266,8816.11.202219.11.2022
2022110611Materská škola SninaPaláriková 1630/29, 069 01 Snina38773709odvoz lístia a konárov 126,4916.11.202219.11.2022
2022110612LLEMA, s.r.o.Gaštanová 1225/25, 066 01 Humenné44777795odvoz VKK369,5421.11.202225.11.2022
2022110613Mišková Pavlaodvoz VKK323,6621.11.202225.11.2022
2022110614Krivjanský Jurajodvoz VKK152,1021.11.202225.11.2022
2022110615AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601odvoz VKK225,8822.11.202225.11.2022
2022110616Ľudovít Kráľorez a výrub drevín84,3222.11.202225.11.2022
2022110617FOLPACK s.r.o.Partizánska 933, 067 81 Belá nad Cirichou50274406asfaltovanie 2849,8122.11.202225.11.2022
2022110618Jozef Poldruhákúprava terénu na pozemku138,5222.11.202225.11.2022
2022110619Marek VasilčinNa Rúrkach 53, 080 01 Prešov10737731odvozy VKK844,1722.11.202225.11.2022
2022110620Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560osadenie dopravného značenia179,3422.11.202225.11.2022
2022110621Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560osadenie spomaľovacieho prahu1049,5822.11.202225.11.2022
2022110622Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560realizácia parkoviska pre FO ZŤP/S Ul. Strojárska 1831/92275,4722.11.202225.11.2022
2022110623UNIBESA-TEL s.r.o.Študentská 1475/38, 069 01 Snina36446556asfaltovanie2040,0623.11.202225.11.2022
2022110624Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vybudovanie park. miest 7ks v areáli NsP Snina – 3. lokalita5721,3323.11.202225.11.2022
2022110625Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560realizácia doprav. značenia Ul. Komenského1345,5223.11.202225.11.2022
2022110626Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560osadenie dopr. značenia427,7323.11.202225.11.2022
202211627Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560osadenie dopr. značenia Ul. Komenského240,9823.11.202225.11.2022
2022110628ENVI-PAK, a.s.Galvaniho 15/A, 069 01 Snina35858010vykonanie analýzy720,0023.11.202225.11.2022
2022110629Katarína Molnárovávývoz VKK287,7423.11.202225.11.2022
2022110630Stredná odborná školaSládkovičova 2723/12037878247vývoz VKK69,4123.11.202225.11.2022
2022110631MOPS PRESS s.r.o.Strojárska 4410, 069 01 Snina36471267vývoz odpadu z VKK408,5023.11.202225.11.2022
2022110632LMM groupe s.r.o.Košická 52/A, 821 08 Bratislava50179896paušálna poplatok zimná údržba 11/202277,4024.11.202225.11.2022
2022110633Slovak Retail Projekt Epsilon k.s.Toryská 5, 040 11 Košice – mestská časť Západ47250623paušálna poplatok zimná údržba 11/202296,0024.11.202230.11.2022
2022110634Snina Energy, s.r.o.Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina46857249paušálna poplatok zimná údržba 11/2022240,0024.11.202230.11.2022
2022110635COOP JEDNOTA Vranov n/T.Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou31737200paušálna poplatok zimná údržba 11/20229,0024.11.202230.11.2022
2022110636ARTMIE, spol s.r.o.Strojárska 603/85, 069 01 Snina36731684vývoz VKK270,7025.11.202230.11.2022
2022110637Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560výrub dreviny 104,4628.11.202230.11.2022
2022110638AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz VKK239,6729.11.202230.11.2022
2022110639MOPS PRESSStrojárska 4410, 069 01 Snina36471267vývoz VKK275,8829.11.202202.12.2022
2022110640Teplo GGE s.r.o.Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica36012424vývoz VKK180,1029.11.202202.12.2022
2022110641Ivan Kolcun-mlMieru 570/27, 067 61 Stakčín34821716odpredaj plechu266,5029.11.202202.12.2022
2022110642J&F Company s.r.o.Stanična 2648/21, 069 01 Snina46796771vyúčtovanie pohrebu211,5029.11.202202.12.2022
2022110643AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK215,5402.12.202205.12.2022
2022110644Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560odvoz odpadu z VKK lokalita Kostrubáň1176,9002.12.202205.12.2022
2022110645Jasmin KevljaninŠtudentská 1439/2, 069 01 Snina40117766prenájom pozemku193,4402.12.202205.12.2022
2022110646SITU s.r.o.Strojárska 4114, 069 01 Snina51254735prenájom pozemku171,1202.12.202205.12.2022
2022110647Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri správe a údržbe nového cintorína 11/2022750,0002.12.202205.12.2022
2022110648Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri správe a údržbe starého cintorína 11/20221250,0002.12.202205.12.2022
2022110649František Merga MOTOCENTRUM STKKpt. Nálepku 2950, 069 01 Snina37005341asfaltovanie231,2405.12.202209.12.2022
2022110650PLAČEK PREMIUM, s.r.o.Moyzesova 6, 911 05 Bratislava31403344vývoz VKK108,7405.12.202209.12.2022
2022110651Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prenájom nebytových priestorov v ŠH103,9705.12.202209.12.2022
2022110652METRONEX, s.r.o.Rybnická 2709, 069 01 Snina36477109prenájom nebytových priestorov v ŠH -FLORBAL19,4905.12.202209.12.2022
2022110653Cirkevné centrum voľné ho časuNámestie Jána Pavla II č. 2059, 069 01 Snina37944827prenájom telocvične v ŠH 11/202277,9805.12.202209.12.2022
2022110654Gymnázium Študentská 4, 069 01 Snina00161179prenájom telocvične v ŠH 11/2022219,9105.12.202209.12.2022
2022110655GymnáziumŠtudentská 4, 069 01 Snina00161179prenájom telocvične v ŠH 11/202259,9805.12.202209.12.2022
2022110656Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa nehnut. a hnut. majetku a údržba športových a rekreačných zariadení 11/202211108,4005.12.202209.12.2022
2022110657WoodCutter´ s Group s.r.o.Študentská 2048/41, 069 01 Snina50854992prenájom priestorov v ŠH 11/2022904,3705.12.202209.12.2022
2022110658Blaško Mariánprenájom nebyt. priestorov v budove VPS Snina, s.r.o.15,0005.12.202209.12.2022
2022110659Ing. Suchanič Jaroslavprenájom nebyt. priestorov v budove VPS Snina, s.r.o.60,0005.12.202209.12.2022
2022110660Technické služby mesta HumennéSninská 27/1018, 066 01 Humenné00186155odber a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kategórie 3 tatalog. č. 200108 , 11/20224672,5006.12.202209.12.2022
2022110661Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zimná pohotovosť 11/20223500,0007.12.202209.12.2022
2022110662Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri nakladaní s odpadom 11/202239955,3907.12.202209.12.2022
2022110663Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri čistení miestnych komunikácií a ver. priestranstiev v meste Snina 11/20225347,3707.12.202212.12.2022
2022110664Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560poplatok za uloženie na skládku KO 11/20226372,7508.12.202212.12.2022
2022110665ENVI-PAK, a.s.Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 235858010vykonanie služby triedeného zberu 11/202217371,3708.12.202212.12.2022
2022110666Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prenájom sanitárneho kontajnera WC na tržnici 11/2022360,0008.12.202212.12.2022
202211667Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prevádzkovanie verejných WC 11/20221516,8708.12.202212.12.2022
202211668Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri správe, údržbe a tvorbe verejnej zelene 11/202215302,9408.12.202212.12.2022
202211669Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri správe, údržbe a opravách miestnych komunikácií a odstavných plôch 11/20227865,4808.12.202212.12.2022
202211670Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560práce pri správe, údržbe a opravách verejného osvetlenia v Snine 11/202213805,7108.12.202212.12.2022
202211671Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Snina“ – Chodník Ul. Podhorská, ľavostranný20644,1608.12.202212.12.2022
2022