Číslo faktúry Odberateľ Popis fakturovaného plneniaSuma Dátum vystaveniaDátum zverejneniaPríloha
 NázovSídloIČO s DPHbez DPH  
202209028Mesto SninaStojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560zálohová platba za nakladanie s komunálnym odpadom v Snine 9/202230000,0008.09.202212.09.2022
2022080474Obec Ubľač.368, 067 73 Ubľa00323675práce pri čistení chodníka 1812,9414.09.202219.09.2022
2022090475SARO Slovakia s.r.o.Ventúrska 7, 811 01 Bratislava48136689prenájom kompaktora TANA E 260 9/20221800,0009.09.202219.09.2022
2022090476J&F COMPANY s.r.o.Stanična 2648/21, 069 01 Snina46796771pohrebné služby211,5009.09.202219.09.2022
2022090477Mesto SninaStojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560výrub drevín v Parku mieru v Snine87,5413.09.202219.09.2022
2022090478Mesto SninaStojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa a údržba výdajného automatu na pitnú vodu Ul. Študentská68,4913.09.202219.09.2022
2022090479Mestský podnik Snina, s.r.o.Strojárska 2060/95, 069 01 Snina52532810kamenivo na detské ihrisko Vihorlatský park356,9313.09.202219.09.2022
2022090480ZVS holding, a.s.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom36305600použitie traktora SV069AC68,2216.09.202219.09.2022
2022090481BAUSKA, s.r.o.Magnezitárska 11/B, 040 01 Košice46447156vývoz odpadu z VKK372,2616.09.202219.09.2022
2022090482AUTOTEX, s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK758,1816.09.202219.09.2022
2022090483ARTMIE, spol s.r.o.Strojárska 603/85, 069 01 Snina36731684vývoz odpadu z VKK246,4919.09.202223.09.2022
2022090484TOPSTAV, s.r.o.kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina31692648vývoz odpadu z VKK453,5119.09.202223.09.2022
2022090485Vružek Petervývoz odpadu z VKK743,2620.09.202223.09.2022
2022090486ZVS holding, a.s.Štúrova 925/27, 018 40 Dubnica nad Váhom36305600kosenie areálu ZVS holding, a.s.589,5421.09.202223.09.2022
2022090487Materská školaBudovateľská 2205/12, 069 01 Snina37873661upevnenie hracích prvkov na školskom dvore 8/2022912,4121.09.202223.09.2022
2022090488Tomáš Lukáčvývoz odpadu z VKK144,5021.09.202223.09.2022
2022090489HARMEN s.r.o.Strojárska 4463, 069 01 Snina47396881vývoz odpadu z VKK289,5022.09.202223.09.2022
2022090490AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK537,9622.09.202223.09.2022
2022090491Mesto SninaStrojárska 2060/9500323560odvoz a likvidácia čiernej skládky za FŠ pri Pčolinke 294,5323.09.202226.09.2022
2022090492Ing. Veľký Valentínodvoz odpadu traktorovou vlečkou 66,0123.09.202226.09.2022
2022090493Spojená škola internátnaPaláriková 1602/1, 069 01 Snina42382530odvoz BRO traktorovou vlečkou101,3023.09.20226.09.2022
2022090494Snina Energy, s.r.o.Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina46857249vývoz odpadu z VKK 337,9426.09.202230.09.2022
2022090495Ing Stanislav Gramata, PhDVihorlatská 1428, 069 01 Snina10672028vývoz odpadu z VKK350,6226.09.202230.09.2022
2022090496Marek VasilčinNa Rúrkach 53, 080 01 Prešov10737731vývoz odpadu z VKK351,2727.09.202230.09.2022
2022090497Ryľaková Alexandrapoužitie nakladača Kramer + odvoz sute108,8927.09.202230.09.2022
2022090498AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601odvoz dreva traktorom 71,5428.09.202230.09.2022
2022090499Kamenárstvo Jozef PoldruhákStakčínska 2750,14, 069 01 Snina10677909odvoz odpadu vozidlom SV364AT137,4828.09.202230.09.2022
2022090500Teplo GGE s.r.o.&robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica36012424vývoz odpadu z VKK235,6428.09.202230.09.2022
2022090501Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560dodávka a montáž led svietidla workoutové ihrisko v Topoľovej aleji273,2429.09.202203.10.2022
2022090502Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa a údržba nového cintorína 9/2022750,0030.09.202203.10.2022
2022090503Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa a údržba starého cintorína 9/20221250,0030.09.202203.10.2022
2022090504Vladimír Pavlis SILVA PPuškinová 1, 066 01 Humenné34819045nájom a prevádzkové náklady za prevádzkovanie automatu na teplé nápoje budova VPS Snina, s.r.o.85,2030.09.202203.10.2022
2022090505Ing. Suchanič Jaroslavprenájom nebytového priestoru v budove VPS Snina, s.r.o.60,0030.09.202203.10.2022
2022090506Blaško Mariánprenájom nebytového priestoru – sklad v budove VPS Snina, s.r.o.15,0030.09.202203.10.2022
2022090507Mestské kultúrne a osvetové strediskoStrojárska 2060/95, 069 01 Snina42089697práce na námestí v Snine1884,6130.09.202203.10.2022
2022090508AUTOTEX s.r.o.Perečínska 2708, 069 01 Snina35978601vývoz odpadu z VKK277,6003.10.202204.10.2022
2022090509MOPS PRESS s.r.o.Strojárska 4410, 069 01 Snina36471267vývoz odpadu z VKK433,2503.10.202204.10.2022
2022090510BAUSKA, s.r.o.Magnezitánska 11/B, 040 01 Košice46447156vývoz odpadu z VKK496,2603.10.202204.10.2022
2022090511Mesto SninaStojárska 2060/9500323560vývoz odpadu z VKK lokalita Kostrubaň1386,8604.10.202204.10.2022
2022090512Ivan Kolcun- ml.Mieru 570/27, 067 61 Stakčín34821716odpredaj plechov288,0004.10.202204.10.2022
2022090513Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťouŽellova 2, 829 24 Bratislava30796482náklady súvisiace s prevozom na pitvu156,0004.10.202204.10.2022
2022090514DREVOP, s.r.o.Dlhé nad Cirochou 574/2, 067 82 Dlhé nad Cirochou36458708použitie montážnej plošiny70,1205.10.202210.10.2022
2022090515DIPOLY, s.r.o.Jesenského 2372/172, 069 01 Snina46841105použitie montážnej plošiny50,7105.10.202210.10.2022
2022090516MUDr. Regec Mariánorez stromov11,9305.10.202210.10.2022
2022090517Nadácia Pro FutúraŠtudentská 1457, 069 01 Snina36150347pokosenie pozemku134,6906.10.202210.10.2022
2022090518Technické služby mesta HumennéSninska 27/1018, 066 01 Humenné00186155odber a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kategórie 34828,9606.10.202210.10.2022
2022090519Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560realizácia stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Snina“12441,2006.10.202210.10.2022
2022090520Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa, údržba, tvorba verejnej zelene 09/202223047,3206.10.202210.10.2022
2022090521Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správe, údržbe a opravách miestnych komunikácií a odst. plôch 09/2022545,8607.10.202210.10.2022
2022090522Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560poplatok za uloženie odpadu na skládku KO 09/20226377,2107.10.202210.10.2022
2022090523Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560správa nehnuteľného a hnuteľného majetku a údržbu športových a rekreačných zariadení 09/202212010,0207.10.202210.10.2022
2022090524Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vykonané práce pri čistení miestnych komunikácií a ver. priestranstiev v Snine 09/20228385,7207.10.202210.10.2022
2022090525Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vykonané práce pri nakladaní s odpadmi v meste Snina31662,0807.10.202210.10.2022
2022090526Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560vykonané práce pri správe, údržbe a opravách verejného osvetlenia v Snine 09/20223391,5107.10.202210.10.2022
2022090527Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560náklady na prevádzkovanie verejných WC 09/20221423,4810.10.202212.10.2022
2022090528ENVI-PAK, a.s.Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 235858010vykonanie služby triedeného zberu 09/202217371,3710.10.202212.10.2022
202200002ENVI-PAK, a.s.Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 235858010dobropis za vykonanie služieb triedeného zberu za vyúčtovacie obdobie I. polrok 2022-36715,7810.10.202212.10.2022
2022090529ASEKOL SK s.r.o.Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava45602689odber vyzbieraných odpadov 947,4110.10.202212.10.2022
2022090530Mestské kultúrne a osvetové strediskoStrojárska 2060/95, 069 01 Snina42089697na zákl. obj. č. 7/2200213 prevedené práce v historickom parku650,2310.10.202212.10.2022
2022090531Mesto SninaStrojárska 2060/95, 069 01 Snina00323560prevádzka a prenájom sanitárneho kontajnera WC na tržnici 09/2022852,0010.10.202212.10.2022
2022090532WoodCutter´ s Group s.r.o.Študentská 2048/41, 069 01 Snina50854992prenájom priestorov v športovej hale 09/2022904,5510.10.202212.10.2022
2022090533Cirkevné centrum voľného časuNámestie Jána Pavla II. č. 2059, 069 01 Snina37944827prenájom telocvične v športovej hale 09/202238,9910.10.202212.10.2022