Oznamy

Rozpis zberu separovaného odpadu a zber oddelených zložiek KO 2017

Zverejnený rozpis zberu separovaného odpadu v meste Snina a zároveň rozpis zberu oddelených zložiek komunálneho odpadu pre rok 2017

Kalendár zvozu pre rok 2017

Rozpis termínov vývozu separovaného odpadu a zber oddelených zložiek komunálneho odpadu v meste Snina pre rok 2017

Oznámenie o zbere oddelených zložiek KO 2017

 

Rozpis zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov

V sekcii „Dokumenty“ je aktuálne dostupný rozpis zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov počas zimnej sezóny 2016/2017 s príslušnými prílohami.

 

Oznámenie o zmene v zbere komunálneho odpadu z rodinných domov

Z dôvodu plného sfunkčnenia systému separovaného odpadu (vrátane biologicky rozložiteľného odpadu) bude od 01. 05. 2011 zvoz komunálneho odpadu z rodinných domov realizovaný len v nepárnych týždňoch.