Oznamy

Rozpis zberu separovaného odpadu a zber oddelených zložiek KO 2020 

Rozpis termínov vývozu separovaného odpadu a zber oddelených zložiek komunálneho odpadu a oznámenie o zbere oddelených v meste Snina pre rok 2020

Rozpis zberu separovaného odpadu a zber oddelených zložiek KO 2019 

Rozpis termínov vývozu separovaného odpadu a zber oddelených zložiek komunálneho odpadu a oznámenie o zbere oddelených v meste Snina pre rok 2019

Kalendár zvozu pre rok 2018

Rozpis termínov vývozu separovaného odpadu a zber oddelených zložiek komunálneho odpadu v meste Snina pre rok 2018

Oznámenie o zbere oddelených zložiek KO 2018

Rozpis zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov

V sekcii „Dokumenty“ je aktuálne dostupný rozpis zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov počas zimnej sezóny 2017/2018 s príslušnými prílohami.

Oznámenie o zmene v zbere komunálneho odpadu z rodinných domov

Z dôvodu plného sfunkčnenia systému separovaného odpadu (vrátane biologicky rozložiteľného odpadu) bude od 01. 05. 2011 zvoz komunálneho odpadu z rodinných domov realizovaný len v nepárnych týždňoch.